آيت الله بهجت (ره) - نماز اول وقت
آيت الله بهجت (ره) - نماز اول وقت
آيت الله ميرزا احمد سيبويه
آيت الله ميرزا احمد سيبويه
نظر علامه طباطبايي در مورد شهيد مطهري
نظر علامه در مورد شهید مطهری
آيت الله جوادي آملي-شب قدر از نگاه امام معصوم
آیت الله جوادی آملی - شب قدر
مرحوم حاج آقا کوثري - گريه کردن امام خميني(ره)براي امام حسين(ع)
حاج آقا کوثری - گریه کردن امام
شهيد مطهري - لحظات آمدن امام خميني(ره)به بهشت زهرا(س)
شهید مطهری - لحظات آمدن امام