مصحف حضرت فاطمه زهرا(س) چیست؟
آیا عزاداری کردن برای شهیدان درست هست؟
نماز خواندن و دعا کردن در مزار انبیاء و اولیاء
آیا ساخت بنا بر روی قبور مشکلی دارد؟
آیا زیارت اهل قبور برای خانم ها ممنوعه؟
آیا زیارت قبور اولیای خدا مستحب است؟
آیا تکریم میلاد و وفات اولیای خدا مشکلی دارد؟
آیا نذر برای غیر خدا مشکلی دارد؟
آیا اشکالی دارد خدا را به حق خوبانش قسم بدهیم؟
آیا درخواست شفاعت از انبیاء(ع) و ائمه(ع) شرک هست؟
آیا توسل به انبیاء(ع) و ائمه(ع) صحیح است؟
آیا ولایت تکوینی برای پیشوایان غلو هست؟
کارهای فوق العاده حضرت مسیح(ع)
حضرت سلیمان(ع) و فرمان دادن به بادها
قدرت نمایی یاران حضرت سلیمان(ع)
تصرف حضرت یوسف(ع) در بینایی حضرت یعقوب(ع)
تشیع در چه زمانی به وجود آمده است؟
نام گذاری شیعه توسط رسول الله(ص)
آیا انبیاء و اولیاء کارهای خارق العاده انجام میدهند؟
امامت، همزاد نبوت است
چرا شیعه در اقلیّت می باشد و اکثریت اهل تسنن هستند؟
معنای عدل الهی چیست؟
بوسيدن ضريح
تبديل قبله از بيت المقدس به سوى مسجدالحرام

آيا قرآن تناقضات دارد؟
آغاز پيدايش شيعه از چه زماني بوده است؟
علت جدايي شيعه و سني چيست؟

نگاهي مختصر به حديث منزلت
راويان حديث منزلت و تواتر اين حديث
حديث منزلت در منابع اهل سنت -بخاري و مسلم
حديث منزلت در منابع اهل سنت - صحاح و غيره
حديث منزلت دليل بر چيست؟حضرت هارون در قرآن
دلالت هاي حديث منزلت
حديث منزلت بيانگر خلافت اميرالمومنين علي (ع)
علي(ع)در همه جهات شبيه هارون است؟
حديث منزلت فقط مربوط به شرايط خاصي بوده؟
حديث منزلت،فقط مربوط به جنگ تبوک بوده؟
موارد بيان حديث منزلت - منحصر به جنگ تبوک نبوده
چکيده دلالت حديث منزلت بر خلافت علي (ع )
تحريف حديث منزلت
جعل حديث منزلت براي شيخين - ابوبکر و عمر
رد حديث منزلت توسط مغرضان
معرفي حديث غدير
متن حديث غدير
اثبات حديث غدير
راويان حديث غدير و تواتر حديث غدير
حديث غدير بيانگر امامت اميرالمومنين علي(ع)
پاسخ به اشکالات و شبهات پيرامون حديث غدير
سخنراني پيامبر(ص)در غدير خم سال حج الوداع