كيد شيطان بدتر است يا مكر زنان؟

رندى گويد

من بيش از آنچه از شيطان مى ترسم ، از زنان بيم دارم

زيرا در قرآن آمده است :

اَنَّ كَيدَ الشَّيطانِ كانَ ضَعيفا

و درباره زنان مى فرمايد

اَنَّ كَيدَكُنَّ عَظيمٌ

كيد شيطان بدتر است يا مكر زنان؟

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
مرگ بر اسلام آمريکايي
مرگ بر آل سعود ،مرگ بر وهابيت

کلمات کليدي : شيطان،زنان،شيطان پرستي،شيطان پرستان،شيطان پرست،مرگ بر شيطان،افريته،شياطين،زنان افريته،زنان افريطه،افريطه،افريطه ها،افريته ها،مکر زنان،زن،زنان،بي حجاب،بد حجاب،بي حجابي،بدحجابي،کم حجاب،مصونيت،محدوديت