حديث منزلت

حديث منزلت از احاديثي هست که با تمرکز بر روي آن ميتوان همه مسلمانان را به اسلام حقيقي(تشيع) دعوت کرد
مرگ بر اسلام آمريکايي
مرگ بر آل سعود ،مرگ بر وهابيت

کلمات کليدي : حديث منزلت،حديث منزلت در قرآن،انت مني،انت مني بمنزله هارون من موسي،هارون،من موسي،هارون من موسي،حديث منزلت در منابع اهل سنت،حديث منزلت در منابع اهل تسنن،اهل سنت چه ميگويند،اعتقاد شيعه