عباسیان،خلافت عباسیان،اوضاع عباسیان،خلیفه عباسی،امام هادی،امام هادی و شیعیان،ارتباط امام هادی،ارتباط امام هادی و شیعیان،ارتباط با امام هادی،شیعیان و امام هادی،نحوه ارتباط شیعیان و امام هادی،امام هادی و شیعیان در عصر متوکل،متوکل ملعون،متوکل ملعون عباسی

اوضاع عباسیان در عصر امام هادی(ع)

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

اوضاع خلافت عباسيان در عصر امام هادي(ع)

پرسش : اوضاع سياسي اجتماعي خلافت عباسيان در عصر امام هادي(علیه السلام) به چه

صورت بوده است؟

پاسخ : اين دوره از خلافت عباسى ويژگي هاى دارد كه آن را از ديگر دوره‏ ها جدا مى سازد ذيلاً به

برخى از اين ويژگيها اشاره مى كنيم:

1 - زوال هيبت و عظمت خلافت: خلافت، چه در دوره اموى و چه در دوره عباسى، براى خود

هيبت و جلالى داشت، ولى در اين دوره بر اثر تسلط تركان و بردگان بر دستگاه خلافت، عظمت آن

از بين رفت و خلافت همچون گويى به دست اين عناصر افتاد كه آن را به هر طرف مى خواستند

پرتاب مى كردند، و خليفه عملاً يك مقام تشريفاتى بود، ولى در عين حال هر موقع خطرى از جانب

مخالفان احساس مى شد خلفا و اطرافيان و عموم كارمندان دستگاه خلافت، در سركوبى آن

خطر نظر واحدى داشتند.

2 - خوش گذرانى و هوسرانى درباريان: خلفاى عباسى در اين دوره به خاطر خلئى كه بر دستگاه

خلافت حكومت مى كرد، به شب نشينى و خوش گذرانى و ميگسارى مى پرداختند و دربار

خلافت غرق در فساد و گناه بود. صفحات تاريخ اخبار شب نشينيهاى افسانه‏ اى آنان را ضبط نموده

است.

3 - گسترش ظلم و بيدادگرى و خودكامگى: ظلم و جور و نيز غارت بيت المال و صرف آن در

عياشيها و خوشگذرانيها جان مردم را به لب آورده بود.

4 - گسترش نهضتهاى علوى: در اين مقطع از تاريخ، كوشش دولت عباسى بر اين بود كه با ايجاد

نفرت در جامعه نسبت به علويان، آنها را تار و مار سازد. هر موقع كوچكترين شبحى از نهضت

علويان مشاهده مى شد، برنامه سركوبى بى رحمانه آنان آغاز مى گشت، و علت شدت عمل نيز

اين بود كه دستگاه خلافت با تمام اختناق و كنترلى كه برقرار ساخته بود، خود را متزلزل و ناپايدار

مى ديد و از اين نوع نهضتها سخت بيمناك بود. (1)

(1). گردآوري از کتاب: سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، موسسه امام صادق(علیه السلام)، قم،

1390 ه . ش، ص 568.

کمک مالی مردمی به سایت جامع سربازان اسلام
کمک مالی مردمی به سایت جامع سربازان اسلام