امام جواد(ع)فرمود : مرگ برای مومنین مثل حمام است
اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

امام جواد(ع)فرمود : مرگ برای مومنین مثل حمام است

يكى از شاگردان امام جواد (ع ) بيمار شده بود، در حدى كه بسترى شده بود و اميد زنده ماندن

نداشت ، امام جواد (ع ) با خبر شد، همراه جمعى از اصحاب به عيادت او رفت ، وقتى كه در بالين

او نشست و احوال او را پرسيد: او زار و زار گريه كرد و گفت : مى ميرم چه كنم ؟مرگ در كار است

.

امام جواد (ع ) به او فرمود: (اى بنده خدا تو كه از مرگ مى ترسى از اين رو است كه نمى دانى

مرگ چيست ، براى تو مثالى بزنم : اگر بدنت آلوده به چرك و كثافت باشد، و موجب زخمهاى

پوستى بدن گردد و ناراحت شوى ، و بدانى اگر حمام بروى و شستشو كنى ، همه اين چركها و

آلودگيها و زخمها از بين مى رود، آيا ميل دارى كه به حمام بروى ، يا ميل ندارى ؟

بيمار عرض كرد: البته دوست دارم كه هر چه زودتر، به حمام بروم و خود را از همه ناپاكيها پاك

نمايم .

امام جواد (ع ) فرمود: مرگ براى مؤمنين همان حمام است و آن آخرين منزلگاه ، و مرحله

شستشو و پاكسازى از آلودگيهاى گناه مى باشد، بنابراين اگر به سوى شادى رو آورده اى ، پس

هيچ غم را به خود راه نده ).

بيانات گرم و پرمهر امام جواد (ع ) روحى تازه در كالبد آن بيمار بخشيد و قلب و اعصاب او را آرام

شد، و اندوهش به شادى و نشاط تبديل گردد(1).

اسناد :

(1) معانى الاخبار، شيخ صدوق ، ص 290

امام جواد،امام تقي،مرگ،مرگ مومن،مرگ مومنين،مرگ مومنان،مرگ مومنات،مرگ مومن ها،حمام،مثل حمام،حمام مومن،حمام مومنين،حمام رفتن،مرگ چگونه است؟،لحظات مرگ،سکرات مرگ،مومن در مرگ،مرگ شيعه،مرگ شيعيان

مرگ بر اسلام آمريکايي

مرگ بر آل سعود ،مرگ بر وهابيت