نمونه ای از توجه امام جواد (ع ) به شيعيان

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

نمونه ای از توجه امام جواد (ع ) به شيعيان

محمدبن سهل قمى (ره ) مى گويد:در سفر مكه ، به مدينه رفتم ، و به حضور امام جواد (ع )

مشرف شدم ، خواستم لباسى را از آن حضرت براى پوشاندن مطالبه كنم ، ولى فرصتى بدست

نيامده و با آن حضرت خداحافظى كردم و از خانه او بيرون آمدم ، تصميم گرفتم نامه اى براى آن

حضرت بنويسم و در آن نامه ، لباسى را درخواست كنم ، نامه را نوشتم و به مسجد رفتم و پس از

انجام دو ركعت نماز و استخاره ، به قلبم آمد كه نامه را نفرستم ، از اين رو نامه را پاره كردم ، و از

مدينه بيرون آمدم همچنان به پيمودن راه ادامه دادم ناگاه ، شخصى نزد من آمد و دستمالى كه

لباس در آن بود، در دستش بود و از افراد مى پرسيد: محمد بن سهل قمى (ره ) كيست ؟ تا اينكه

نزد من آمد، وقتى كه مرا شناخت ، گفت : (مولاى تو (امام جواد (ع ) اين لباس را براى تو فرستاده

است ، نگاه كردم ديدم دو لباس مرغوب و نرم است ).

محمدبن سهل (ره ) آن لباسها را گرفت ، و تا آخر عمر نزد او بود، وقتى كه از دنيا رفت ، پسرش

احمد، با همان دو لباس او را كفن كرد (1).

اسناد :

(1) مختارالخرائج ، ص 273

امام جواد،امام تقي،شيعه،امام شيعيان،توجه امام جواد،کرامت امام جواد،عنايت امام جواد،توجه امام جواد به شيعيان،دستگيري،دستگيري از شيعيان،توسل به امام جواد،سفر مکه،سفر مکه و مدينه،عنايات امام جواد،عنايات امام جواد به شيعيان

مرگ بر اسلام آمريکايي

مرگ بر آل سعود ،مرگ بر وهابيت