اميرالمومنين علي (ع) در آينه جنگ بني قريظه و بني المصطلق

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
اميرالمومنين على (ع ) در آينه جنگ بنى قُرَيظه و بنى الْمُصْطَلَق
بـعـد از جـنـگ احزاب ، پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) تصميم به سركوبى يهود بـنـى قـريـظـه ، اين دشمنان داخلى و فرصت طلب نمود، همان توطئه گرانى كه در جنگ احـزاب ، بـه دشـمنان كمك كردند و پيمان خود را با مسلمين شكستند، اميرمؤ منان على (عليه السلام ) همراه سى نفر به سوى آنان رفت . آنان به قلعه هاى خود رفته بودند.
سـرانـجـام عـلى (عـليـه السلام ) بر آنان پيروز شد، رعب و وحشت عجيبى از شجاعت على ( عـليـه السـلام ) بـر دلهـاى آنان افكنده شد و جمعى از آنان به دست على (عليه السلام ) كـشـتـه شـدنـد و بـقـيـّه بـى سـامـان و در بـه در گـشـتـنـد. (ايـن واقـعـه در سال پنجم هجرت رخ داد).
و اين امتياز نيز همچون امتيازات گذشته ، نشانگر موقعيّت مخصوص  على (عليه السلام ) و نقش اساسى سركوبى دشمنان كينه توز اسلام است كه هيچيك از مسلمين ديگر داراى چنين موقعيتى نبودند.
* * *
سـال شـشـم هـجـرت فـرا رسـيد، به مدينه خبر رسيد كه ((حارث بن ابى ضرار)) رئيس قـبيله بنى المصطلق در صدد جمع كردن اسلحه و سرباز براى شورش و حمله به مدينه است پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) تصميم گرفت تا آنان را در سرزمين خودشان سركوب كند.
آزمايش بزرگى كه در اين جنگ ، دامنگير اميرمؤ منان على (عليه السلام ) شد نزد دانشمندان و تـاريـخ نويسان ، مشهور است و پيروزى مسلمين در آن جنگ به دست على ( عليه السلام ) انـجـام گـرفت پس  از آنكه جمعى از فرزندان عبدالمطلب در اين جنگ دچار مصايبى شدند. امام على (عليه السلام ) دو مرد از بنى مصطلق را (كه از سران آن قوم بودند) يعنى مالك و پـسـرش را كشت ، و بسيارى از آنان اسير سپاه اسلام شدند، پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) آن اسيران را به عنوان ((برده )) بين مسلمانان تقسيم نمود.
يـكـى از اسـيـران ((جويريه )) دختر حارث بن ابى ضرار (رئيس قبيله ) بود، اميرمؤ منان عـلى (عـليـه السلام ) او را اسير كرد و به حضور پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) آورد، پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) او را همسر خود گرداند.
سایت جامع سربازان اسلام
جهاد و جنگ هاي اميرالمومنين علي عليه السلام

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ احد

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ بدر

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ خندق

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ تبوک

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ بني نضير

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ حنين

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ خيبر

اميرالمومنين علي عليه السلام در فتح مکه

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ طائف

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ بنى زُبَيد

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ ذات السّلاسل

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ بنى قُرَيظه و بنى الْمُصْطَلَق

کلمات کليدي : جنگ بني قريظه،بني قريظه،جنگ بني المصطلق،بني المصطلق،جنگ در اسلام،اسلام و جنگ،جنگ اسلامي،جنگ هاي مسلمانان،پرچم علي،تا کفر و شرک هست مبارزه هست،شمشير علي،ذوالفقار،ذوالفقار علي،تيغ ذوالفقار