اميرالمومنين علي (ع) در آينه جنگ بني قريظه و بني المصطلق

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

اميرالمومنين على (ع ) در آينه جنگ بنى قُرَيظه و بنى الْمُصْطَلَق

بـعـد از جـنـگ احزاب ، پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) تصميم به سركوبى يهود بـنـى

قـريـظـه ، اين دشمنان داخلى و فرصت طلب نمود، همان توطئه گرانى كه در جنگ احـزاب ، بـه

دشـمنان كمك كردند و پيمان خود را با مسلمين شكستند، اميرمؤ منان على (عليه السلام )

همراه سى نفر به سوى آنان رفت . آنان به قلعه هاى خود رفته بودند.

سـرانـجـام عـلى (عـليـه السلام ) بر آنان پيروز شد، رعب و وحشت عجيبى از شجاعت على (

عـليـه السـلام ) بـر دلهـاى آنان افكنده شد و جمعى از آنان به دست على (عليه السلام )

كـشـتـه شـدنـد و بـقـيـّه بـى سـامـان و در بـه در گـشـتـنـد. (ايـن واقـعـه در سال پنجم هجرت رخ

داد).

و اين امتياز نيز همچون امتيازات گذشته ، نشانگر موقعيّت مخصوص  على (عليه السلام ) و نقش

اساسى سركوبى دشمنان كينه توز اسلام است كه هيچيك از مسلمين ديگر داراى چنين

موقعيتى نبودند.

* * *

سـال شـشـم هـجـرت فـرا رسـيد، به مدينه خبر رسيد كه ((حارث بن ابى ضرار)) رئيس قـبيله

بنى المصطلق در صدد جمع كردن اسلحه و سرباز براى شورش و حمله به مدينه است پيامبر

(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) تصميم گرفت تا آنان را در سرزمين خودشان سركوب كند.

آزمايش بزرگى كه در اين جنگ ، دامنگير اميرمؤ منان على (عليه السلام ) شد نزد دانشمندان و

تـاريـخ نويسان ، مشهور است و پيروزى مسلمين در آن جنگ به دست على ( عليه السلام )

انـجـام گـرفت پس  از آنكه جمعى از فرزندان عبدالمطلب در اين جنگ دچار مصايبى شدند. امام

على (عليه السلام ) دو مرد از بنى مصطلق را (كه از سران آن قوم بودند) يعنى مالك و پـسـرش را

كشت ، و بسيارى از آنان اسير سپاه اسلام شدند، پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) آن

اسيران را به عنوان ((برده )) بين مسلمانان تقسيم نمود.

يـكـى از اسـيـران ((جويريه )) دختر حارث بن ابى ضرار (رئيس قبيله ) بود، اميرمؤ منان عـلى

(عـليـه السلام ) او را اسير كرد و به حضور پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) آورد، پيامبر (صلّى

اللّه عليه و آله و سلّم ) او را همسر خود گرداند.

جهاد و جنگ هاي اميرالمومنين علي عليه السلام

کلمات کليدي : جنگ بني قريظه،بني قريظه،جنگ بني المصطلق،بني المصطلق،جنگ در اسلام،اسلام و جنگ،جنگ اسلامي،جنگ هاي مسلمانان،پرچم علي،تا کفر و شرک هست مبارزه هست،شمشير علي،ذوالفقار،ذوالفقار علي،تيغ ذوالفقار