سيماي اميرالمومنين علي (ع) در جنگ بني نضير

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
سيماى اميرالمومنين على (ع ) در جنگ بنى نضير
يـكـى از جـنـگـهـاى زمـان پـيـامـبـر (صـلّى اللّه عـليـه و آله و سـلّم ) كـه در سـال چـهـارم هـجرت واقع شد، غزوه ((بنى نضير)) است ، بنى نضير يكى از طوايف يهود بـودنـد كه در نزديك مدينه مى زيستند و همواره در توطئه و كمين بر ضد اسلام بسر مى بـردنـد، حـتـى در صـدد آن بـودنـد كـه مخفيانه پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) را ترور كنند، پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) به طور قاطع با آنان برخورد كرد و سـپـاه اسلام پس از پانزده روز محاصره قلعه آنان ، آنان را وادار به تسليم كرد و سپس در مـاه صـفـر سال چهارم هجرت ، آنان را از حجاز تبعيد كرد و به اين ترتيب در به در و تار و مار شدند.
از ويـژگـيـهـاى زنـدگى اميرمؤ منان على (عليه السلام ) در اين مورد اين بود كه يكى از سـران يـهـوديـان تـروريـسـت را كـه (در جـريـان جـنـگ بـنـى نـضـيـر) بـه سـوى خـيـمـه رسـول خـدا( صـلّى اللّه عـليـه و آله و سلّم ) تير انداخته بود، كشت و نُه نفر از يهوديان (توطئه گر) را به قتل رساند و سر بريده آنان را كه هميار بودند به حضور پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) آورد.
حسّان بن ثابت انصارى (شاعر معروف ) خطاب به على (عليه السلام ) مى گويد:
للّهِِ اَىُّ كَرِيهَةٍ اءَبْلَيْتَها
بِبَنِى قُرَيْظَةٍ وَالنُّفُوسُ تَطْلِعُ
اردى رئيسهم وآب بتسعة
طورا يشلهم وطورا يدفع
((بـراسـتـى چـه دشـواريـهـا و رنـجـهـا را در مـورد يـهـود بـنـى نـضـيـر تـحـمـّل كـردى ، آنـگاه كه مردم چشم انتظار عمليّات تو بودند، رئيس آنان را كشتى و نه نفر از آنان را بازگرداندى ، گاهى آنان را سركوب مى كرد و گاهى از آنان جلوگيرى مى نمود (تا آسيب به پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) نزنند))).
سایت جامع سربازان اسلام
جهاد و جنگ هاي اميرالمومنين علي عليه السلام

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ احد

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ بدر

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ خندق

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ تبوک

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ بني نضير

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ حنين

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ خيبر

اميرالمومنين علي عليه السلام در فتح مکه

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ طائف

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ بنى زُبَيد

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ ذات السّلاسل

اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ بنى قُرَيظه و بنى الْمُصْطَلَق

کلمات کليدي : جنگ بني نضير،بني نضير،جنگ در اسلام،اسلام و جنگ،جنگ اسلامي،جنگ هاي مسلمانان،جنگ اسلام و کفر،پيروز جنگ ها،پرچم علي،تا کفر و شرک هست،تا کفر و شرک هست مبارزه هست،شمشير علي،ذوالفقار،ذوالفقار علي