سيماي اميرالمومنين علي (ع) در جنگ بني نضير

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

سيماى اميرالمومنين على (ع ) در جنگ بنى نضير

يـكـى از جـنـگـهـاى زمـان پـيـامـبـر (صـلّى اللّه عـليـه و آله و سـلّم ) كـه در سـال چـهـارم هـجرت

واقع شد، غزوه ((بنى نضير)) است ، بنى نضير يكى از طوايف يهود بـودنـد كه در نزديك مدينه مى

زيستند و همواره در توطئه و كمين بر ضد اسلام بسر مى بـردنـد، حـتـى در صـدد آن بـودنـد كـه

مخفيانه پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) را ترور كنند، پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) به

طور قاطع با آنان برخورد كرد و سـپـاه اسلام پس از پانزده روز محاصره قلعه آنان ، آنان را وادار به

تسليم كرد و سپس در مـاه صـفـر سال چهارم هجرت ، آنان را از حجاز تبعيد كرد و به اين ترتيب در

به در و تار و مار شدند.

از ويـژگـيـهـاى زنـدگى اميرمؤ منان على (عليه السلام ) در اين مورد اين بود كه يكى از سـران

يـهـوديـان تـروريـسـت را كـه (در جـريـان جـنـگ بـنـى نـضـيـر) بـه سـوى خـيـمـه رسـول خـدا( صـلّى

اللّه عـليـه و آله و سلّم ) تير انداخته بود، كشت و نُه نفر از يهوديان (توطئه گر) را به قتل رساند و

سر بريده آنان را كه هميار بودند به حضور پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) آورد.

حسّان بن ثابت انصارى (شاعر معروف ) خطاب به على (عليه السلام ) مى گويد:

للّهِِ اَىُّ كَرِيهَةٍ اءَبْلَيْتَها

بِبَنِى قُرَيْظَةٍ وَالنُّفُوسُ تَطْلِعُ

اردى رئيسهم وآب بتسعة

طورا يشلهم وطورا يدفع

((بـراسـتـى چـه دشـواريـهـا و رنـجـهـا را در مـورد يـهـود بـنـى نـضـيـر تـحـمـّل كـردى ، آنـگاه كه

مردم چشم انتظار عمليّات تو بودند، رئيس آنان را كشتى و نه نفر از آنان را بازگرداندى ، گاهى آنان

را سركوب مى كرد و گاهى از آنان جلوگيرى مى نمود (تا آسيب به پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و

سلّم ) نزنند))).

جهاد و جنگ هاي اميرالمومنين علي عليه السلام

کلمات کليدي : جنگ بني نضير،بني نضير،جنگ در اسلام،اسلام و جنگ،جنگ اسلامي،جنگ هاي مسلمانان،جنگ اسلام و کفر،پيروز جنگ ها،پرچم علي،تا کفر و شرک هست،تا کفر و شرک هست مبارزه هست،شمشير علي،ذوالفقار،ذوالفقار علي