ديدار کنندگان حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
چند نمونه از ديدار كنندگان امام مهـدى (عج )
1 ـ ((مـحـمـد بـن اسـمـاعـيـل بـن مـوسـى بـن جـعـفـر)) كـه پـيـرمـردتـريـن فـرزنـدان رسول خدا( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) در عراق بود، مى گويد:
((فـرزنـد امـام حـسـن عسكرى (عليه السلام ) را بين دو مسجد ديدم كه آن وقت كودك بود)).
2 ـ ((موسى بن محمّد)) (نوه امام موسى بن جعفر (عليه السلام ) ) مى گويد:
((حـكـيـمـه )) دخـتـر امـام جـواد (عليه السلام ) و عمّه امام حسن عسكرى گفت : من حضرت قائم (عليه السلام ) را در شب ولادتش و بعد از آن ديدم .
3 ـ ((فتح مولى الزرارى )) مى گويد: از ابا على بن مطهّر شنيدم كه مى گفت :
حـضـرت مـهـدى (عـليـه السـلام ) را ديده است و طول قامت حضرت مهـدى (عليه السلام ) را وصف مى نمود.
4 ـ از كـنـيـز ابـراهـيـم بـن عـبـده نـيـشـابـورى كـه از بـانـوان نـيـك بـوده نقل شده كه گفت :
مـن هـمراه ابراهيم بر فراز كوه صفا ايستاده بوديم كه حضرت مهدى (عج ) آمد و سخنانى به ابراهيم فرمود.
5 ـ از ابن عبداللّه بن صالح نقل شده كه او حضرت مهدى (عليه السلام ) را در كنار كعبه مقابل حجرالا سود، ديده است كه مردم براى بوسيدن حجرالا سود، هجوم مى آوردند و او مى فرمود:((مسلمين به اين كار (هجوم و كشمكش ) ماءمور نشده اند)).
6 ـ ((ابراهيم بن ادريس )) از پدرش نقل مى كند كه گفت :
من حضرت مهدى (عليه السلام ) را بعد از پدرش امام حسن عسكرى (عليه السلام ) ديدم كه به حدّ بلوغ رسيده بود، دست و سرش را بوسيدم .
7 ـ ((احـمـد بـن نـصـر)) مـى گـويـد: با عنبرى بودم ، سخن از جعفر (كذّاب ) به ميان آمد، عـنـبـرى از او بدگويى كرد، من گفتم غير از او (كسى امام بعد از امام حسن عسكرى ) نيست ، عنبرى گفت : آرى غير از او هست .
گفتم : آيا او را ديده اى ؟.
گفت : نه ، ولى غير از من ، او را ديده اند.
گفتم : او كيست كه او را (يعنى حضرت مهدى (عليه السلام ) را) ديده است ؟.
عنبرى گفت : همين جعفر (كذّاب ) او را دوبار ديده است .
8 ـ و هـمـچـنين از ابونصر، طريف خادم روايت شده كه حضرت مهدى (عليه السلام ) را ديده است .
و نظير اينگونه روايات بسيار است و در انجام مقصود، همين قدر كفايت مى كند، عمده ترين دليـل بـر وجـود حـضـرت مـهـدى (عـليـه السـلام ) هـمـان دليـل (عـقل ) است كه قبلاً گفتيم و بقيه مطالبى كه بعد از آن ذكر شد، به عنون تاءكيد و تاءييد آن است و اگر اين مطالب را در اينجا نمى آورديم ، ضررى به مقصود نمى زد و دليل قبل كفايت مى كرد.
سایت جامع سربازان اسلام

کلمات کليدي : حضرت مهدي،ديدار كنندگان امام مهـدى،تشرفات،تشرف خدمت حضرت مهدي،تشرف خدمت امام زمان،ديدارکنندگان،ديدار حضرت مهدي،ديدار امام زمان،ديدن امام زمان،ديدن حضرت مهدي،چگونه امام زمان را ببينيم،چگونه امام زمان را ببينيم؟،امام مهدي