عناوین اسلامی

   
   

کرامت خدا در حق زوار امام حسین(ع)

کرامت خدا در حق زوار امام حسین(ع)

 

1) امام صادق(ع) فرمودند : احدى نيست در روز قيامت مگر آنكه آرزو مى‏كند از زوّار امام حسين(ع) باشد ، زيرا مشاهده مى‏كند با ايشان چه معامله‏اى شده و چه كرامتى خداوند تبارك و تعالى در باره آنها منظور مى‏فرمايد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه442)

.............

2) امام صادق(ع) فرمودند: كسى كه دوست دارد بر سفره‏هاى نور بنشيند در روز قيامت، پس بايد از زوّار امام حسین(ع) باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه443)

.............

3) مفضّل بن عمر  می گوید که : امام صادق(ع) فرمودند: گويا مى‏بينم كه فرشتگان با مؤمنين بر سر قبر امام حسین(ع) ازدحام كرده‏اند. راوى مى‏گويد: عرضه داشتم: آيا مؤمنين فرشته را مى‏بينند؟ امام صادق(ع) فرمودند: هرگز، هرگز، آنها به خدا قسم ملازم و همراه مؤمنين بودند ، حتّى با دست‏هايشان به صورت‏هاى آنها مسح مى‏كشند. سپس امام صادق(ع) فرمودند: خداوند منّان هر صبح و شام از طعام بهشت بر زوّار امام حسين(ع) نازل مى‏فرمايد و خدمتكاران ايشان فرشتگانند. هيچ بنده‏اى از بندگان خداوند حاجتى از حوائج دنيا و آخرت را از خداوند متعال در خواست نمى‏كنند مگر آنكه خدا به او عطاء مى‏فرمايد. راوى مى‏گويد: عرض كردم: به خدا قسم اين كرامت مى‏باشد. امام صادق(ع) به من فرمودند: اى مفضّل: برايت بيشتر بگويم؟ عرضه كردم: بلى سرور من. امام صادق(ع) فرمودند: گويا مى‏بينم تختى از نور را كه گذارده‏اند و بر روى آن قبّه‏اى از ياقوت سرخ زده شده كه با جواهرات آن را زينت نموده‏اند و امام حسين(ع) بر روى آن تخت نشسته‏اند و اطراف آن حضرت نود هزار قبه سبز زده‏اند و مؤمنين آن حضرت را زيارت كرده و بر آن جناب سلام مى‏دهند، پس خداوند متعال به ايشان مى‏فرمايد: اى دوستانم از من سؤال كنيد و بخواهيد، پس زياد اذيّت شديد و خوار و مقهور گرديديد ، امروز، روزى است كه حاجتى از حاجات دنيا و آخرتتان را از من در خواست نكرده مگر آن را روا مى‏نمايم، پس خوردن و آشاميدنشان در بهشت مى‏باشد، پس به خدا قسم كرامت و احسانى كه زوال نداشته و انتهاء آن را نمى‏توان درك كرد همين است.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه446)

 

سایت جامع سربازان اسلام

کرامت خدا در حق زوار امام حسین(ع)

کلمات کلیدی : کرامت,کرامت خدا,حق زوار,زوار امام حسین,در حق زوار امام حسین,خدا در حق زوار امام حسین,کرامت خدا در حق زوار امام حسین

ثواب و خواص و فضیلت عبادات اسلامی