عناوین اسلامی

   
   

ثواب زیارت امام حسین(ع) به اميد اجر از خدا

ثواب زیارت امام حسین(ع) به اميد اجر از خدا

 

1) امام صادق(ع) فرمودند: كسى كه به اميد ثواب و اجر به زيارت‏ امام حسين(ع) برود ، نه از روى تكبّر و نخوت و نه رياء و سمعه ، گناهانش پاك شده همان طور كه جامه با آب پاك و طاهر مى‏گردد، بنا بر اين هيچ آلودگى و لغزش بر او باقى نمى‏ماند و بهر قدمى كه برداشته ثواب يك حج به او داده و هر گاه گام و قدمش را از روى زمين بلند مى‏كند ثواب يك عمره دارد. 

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه474)

..............

2) هارون بن خارجه  می گوید که : به محضر مبارك امام صادق(ع) عرضه داشتم : فدايت شوم ، ثواب كسى كه قبر امام حسين(ع) را زيارت كند در حالى كه عارف به حق آن حضرت بوده و زيارتش براى خدا و سراى آخرت باشد چيست؟ امام صادق(ع) به او فرمودند: اى هارون ، كسى كه به زيارت امام حسین(ع) رفته در حالى كه به حق حضرتش عارف بوده و زيارتش براى خدا و سراى آخرت باشد به خدا سوگند حق تعالى گناهان گذشته و آينده‏اش را مى‏آمرزد. هارون بن خارجه مى‏گويد: سپس امام صادق(ع) سه مرتبه به من فرمودند: آيا براى تو قسم نخوردم؟ ، آيا براى تو قسم نخوردم؟ ، آيا براى تو قسم نخوردم؟

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه475)

..............

3) عبد اللَّه بن ميمون قداح می گوید که : به محضر مبارك امام صادق(ع) عرض كردم: كسى كه به زيارت قبر امام حسین(ع) برود در حالى كه عارف به حق امام حسین(ع) بوده و زيارتش بدون تكبر و نخوت باشد ثوابش چيست؟ امام صادق(ع) فرمودند: هزار حج مقبول و هزار عمره پذيرفته شده برايش مى‏نويسند و اگر شخص شقى باشد او را سعيد قلمداد مى‏نمايند و پيوسته در رحمت خداوند عزّ و جلّ غوطه مى‏خورد. 

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه476)

..............

4) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه امام حسين(ع) را زيارت كرده و قصدش خداوند عزّ و جلّ باشد ، جبرئيل(ع) و ميكائيل(ع) و اسرافيل(ع) او را مشايعت نموده تا به منزلش وارد گردد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه476)

..............

5) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه امام حسين(ع) را زيارت كند و نيّتش فقط خدا باشد ، حق تعالى گناهانش را محو نموده و او را از ذنوب بيرون آورده همانند مولودى كه مادرش او را زائيده باشد و فرشتگان او را در سير و سفرش مشايعت مى‏كنند ، يعنى بالاى سرش بال زده و گاهى بالهايشان را بر سرش پهن نموده بدون اينكه حركت دهند و بهمين كيفيّت او را مشايعت نموده تا وى به منزل و اهلش برسد. فرشتگان از پروردگار متعال براى او طلب آمرزش نموده و از اطراف و اكناف‏ آسمان رحمت او را احاطه كرده و فرشتگان او را نداء داده و مى‏گويند: پاكى و پاك است آن كسى كه تو زيارتش نمودى ، و او را در ميان اهل و عيالش حفظ و نگهدارى مى‏كنند. 

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه478)

..............

6) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه قبر امام حسين(ع) را قربة الى اللَّه و براى خدا زيارت كند ، حقتعالى او را از آتش جهنم آزاد نموده و روز فزع اكبر او را در امان قرار مى‏دهد و حاجتى از حوائج دنيا و آخرت را از خداوند نخواسته مگر آنكه بارى تعالى به وى اعطاء مى‏فرمايد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه479)

 

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب زیارت امام حسین(ع) به اميد اجر از خدا

کلمات کلیدی : زیارت امام حسین,ثواب زیارت امام حسین,اجر از خدا,اميد اجر از خدا,اميد به خدا,به اميد,به اميد خدا,به اميد خداوند,ثواب زیارت امام حسین به اميد اجر از خدا

ثواب و خواص و فضیلت عبادات اسلامی