عناوین اسلامی

   
   

ماجرای ملامحمد اشرفی مازندرانی و امام زمان(عج)

ماجرای ملامحمد اشرفی مازندرانی و امام زمان(عج)

ماجرای ملامحمد اشرفی مازندرانی و امام زمان(عج)

ماجرای ملامحمد اشرفی مازندرانی و امام زمان(عج)

یکی از صدها موضوع و مطالب متنوعی که در رابطه با ولیّ دوران حضرت صاحب العصر والزمان، ارواحنا فداه، مطرح است، موضوع تشرف به آستان مبارک ایشان و نیل به شرف لقای آن حضرت در دوران غیبت کبرا است.

 

اصل موضوع تشرف فی الجمله امتناع عقلی ندارد و مستلزم محالی نیست. دیدار با امام غایب، در موارد استثنایی و احیانی، امری ممکن است؛ چنان که در جهانِ ماده، اجسام و عناصری که برای توده مردم نامریی است برای افرادی مخصوص، در تحت شرایط خاص و با ابزار خاصه، قابل رؤیت است.

 

به این نکته توجه شود:

اکنون که امتناع و استحاله عقلی برای رؤیت ولی خدا و تشرف به حضور آن بزرگوار در کار نیست، این بحث پیش می آید که آیا علاوه بر امکان تشرف، مقتضی آن هم موجود است، یا خیر؟

 

در پاسخ این پرسش نیز باید گفت که: حضرت ولی عصر«ع» امام و پیشوای جامعه و نقطه اتکای آنان است، از این رو لطف الهی درباره بندگان و لطف امام زمان«ع» درباره امت، اقتضا می کند که اگر بنا به مصلحت عالیه و حکمت بالغه، ملاقات مطلق و آزاد و تشرف عمومی، تعطیل شد، ملاقات استثنایی و تشرف احیانی برای افراد ویژه ای جریان داشته باشد؛ زیرا این موضوع در استحکام و تقویت پایه های ایمان و تزلزل ناپذیری ارکان عقیده و یقین و ثبات امر دین در جامعه اثری بسزا و چشمگیر دارد. و مشکلات عقیدتی و دینی و اجتماعی زیادی از این رهگذر حل خواهد شد.

 

نظریه بزرگان دین چیست؟

رجال و بزرگان و استوانه های دینی نیز برآنند که اصل تشرف، امکان پذیر بوده و امری تحقق یافته است.

 

ما در این فرصت کم و مجال مختصر اکتفا به کلام مبارک سیدبن طاووس، اعلی اللّه مقامه الشریف، می کنیم.

 

وی خطاب به فرزند برومند خود می فرماید:

 

والطریق مفتوحة إلی إمامک، علیه السلام، لمن یریداللّه ، جلّ شأنه، عنایته به و تمام احسانه إلیه.1

 

راه به سوی امام زمان تو، برای کسی که خدا بخواهد عنایتش را شامل حال او گردانیده و احسان خود را بر او کامل فرماید، باز است.

 

هماهنگی در ادوار مختلف

آن چه ذکر کردیم اختصاص به زمان غیبت کبرا ندارد، در دوران غیبت صغرا و آغاز عمر آن حضرت نیز مطلب به همین صورت بوده است. احمدبن اسحاق قمی که از اصحاب حضرت امام حسن عسکری(ع) و از وکلای آن بزرگوار بوده است، می گوید:

 

من وارد بر امام عسکری(ع) شدم و می خواستم از آن حضرت راجع به امام بعد از ایشان پرسش کنم ولی آن بزرگوار قبل از آن که من سؤال کنم فرمودند:

 

«ای احمدبن اسحاق! خدای تبارک و تعالی از آنگاه که آدم(ع) را آفرید تا قیام قیامت زمین را از حجت خود بر مخلوقاتش ـ که به وسیله او دفع بلا از اهل زمین کرده و به برکت او باران را فرو می فرستد و در پرتو او برکات از درون زمین بیرون می آورد ـ خالی نگذاشته و نخواهد گذاشت».

 

من عرض کردم: «ای پسر رسول خدا! پس امام و خلیفه بعد از شما کیست؟» در این هنگام امام عسکری(ع) با سرعت برخاسته و به داخل خانه رفتند، سپس بیرون آمدند و بر دوش آن حضرت پسر بچه ای بود همچون پاره ماه در شب چهارده و در حد کودک سه ساله، آقا فرمودند:

 

«ای احمدبن اسحاق! اگر تو در پیش خدا و حجتهای او گرامی نبودی من چهره [زیبای [فرزندم را به تو نشان نمی دادم.»2

 

از این فقرات کلام حضرت عسکری(ع) استفاده می شود که معیار تشرف این است که انسان مورد اکرام و لطف خداوند قرار بگیرد و اگر کسی به این مقام رسید امکان دارد که به حضور مبارک امام زمان، ارواحنا فداه، نایل گردد.

 

اکنون اگر در زمان غیبت کبرا نیز کسی به این مقام و مرتبه رسید و انسانی پاک و صالح و دور از تعلقات و آلودگیهای مادی شد، ممکن است برای او تشرف حاصل گردد.

 

نمونه ای از نیک بختان

در زمان عالم بزرگ و فقیه گرانقدر، حاج ملامحمد اشرفی مازندرانی،3 یکی از ثروتمندان آن سامان املاک و ثروت خود را از دست داده و دچار فقر و تنگدستی گردیده بود. راه گذران زندگی او منحصر به حق التولیه یک ملک وقفی بود که متولی شرعی آن بود. اتفاقا یکی از ثروتمندان آن نواحی، مدعی ملکیت آن گردید و ادعا کرد که این ملک جد من بوده و غصب شده و وقفیت آن مورد ندارد. چون فرد مدعی قدرتمند بود، جماعتی را به عنوان شاهد ترتیب داد و در هر محضری که طرح مرافعه می شد به اعتماد بر شهادت شهود، حکم به حقانیت او و ملکیت آن قریه می شد و متولی شرعی از اجرای آن امتناع می ورزید. چون این مشاجره به طول انجامید و طرفین خسته شدند، مصلحان خیراندیش آن دو را وادار کردند که این دعوا را در محضر عالم ربانی حاج اشرفی طرح کنند و هر چه را که او حکم کرد بپذیرند و اجرا نمایند. هنگامی که در نزد حاج اشرفی نیز طرح دعوا و اقامه شهود بر ملکیت شد بر متولی آن قریه ظاهر گردید که ایشان هم حکم به ملکیت خواهند کرد، لذا با ناراحتی به امید این که راهی پیدا شود خود را به مدرسه علمیه شهر رسانید و اندوهگین در گوشه ای نشست.

 

یکی از طلاب نزد او آمد و سبب حزن و اندوه او را پرسش کرد. او شرح حال خود را گفت و راه چاره این مشکل را از او خواست.

 

او گفت: «اکنون چاره مشکل تو این است که بیرون شهر بروی، و نماز حضرت حجت را بخوانی و متوسل به آن بزرگوار شوی، شاید از این مشکل تو را برهاند.»

 

آن مرد بر اساس این راهنمایی به بیابانی خلوت رفت، نماز امام زمان(ع) خواند و متوسل به آن حضرت گردید. در این اثنا مردی در هیأت رعایای آن سامان در پیش او ظاهر شد و از سبب اندوه و آمدن او به آن بیابان پرسید.

 

متولی مزبور مشکل خود را بیان کرد. آن بزرگوار فرمود: «مشکل تو آسان شد و اندوه تو به پایان رسید. خدمت حاجی اشرفی برو و عرض کن که از جانب شخص بزرگی مأموری که حکم به وقفیت این قریه کنی.»

 

متولی یاد شده عرض کرد: «با وجود شهودی که شهادت بر ملکیت داده اند، چگونه آن جناب حکم به وقفیت خواهد کرد؟»

 

آن شخص فرمود: «اگر آن جناب دغدغه در حکم وقفیت کرد، به ایشان عرض کن که از جانب آن بزرگ، نشانه ای آورده ام و آن این است که وقت تشرف به مکه معظمه در مقام ابراهیم مشغول نماز بودی و در قنوت فلان دعا را خواندی و یک کلمه از آن دعا راغلط خواندی و من آهسته در گوشت گفتم که این کلمه، غلط است و صحیح آن چنین است و ازنظرت ناپدید شدم.»

 

آن گاه آن شخص غایب گردید، به طوری که متولی وقف ندانست که آن شخص به آسمان، بالا رفت و یا به زمین، فرو رفت.

 

شخص متولی شادمان و مسرور به حضور حاجی اشرفی آمده و جریان را خدمت ایشان عرضه داشت و آن جناب به فرموده امام منتظر حکم به وقفیت را صادر کرد و بدین ترتیب نزاع خاتمه یافت.4

 

 

پی نوشت ها:

1 .کشف المحجه، ص 153.

 

2 .شیخ صدوق کمال الدین و تمام النعمة، ص 384.

 

3 .صاحب «المآثر و الآثار» می نویسد: «حاج مولی محمد اشرفی از مفاخر مذهب جعفری و حجج فرقه ناجیه است. گروهی از اهالی ایران از او تقلید می کنند.»

 

4 .علی اکبر نهاوندی، العبقری الحسان. ضمنا یکی از بزرگان نقل کردند که مرحوم آیت اللّه آقای شیخ مرتضی حایری، قدس سره، فرموده بودند: «من از کسانی از اهل مازندارن راجع به آن ملک تحقیق کردم و بر حسب تحقیق آن ملک هنوز باقی است

 

hawzah.net

پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت

 


کلمات کلیدی : ملامحمد اشرفی,اشرفی مازندرانی,اشرفی مازندرانی,ملامحمد اشرفی مازندرانی,امام زمان و اشرفی مازندرانی,امام زمان و ملامحمد اشرفی,امام زمان و ملامحمد اشرفی مازندرانی,ماجرای ملا,ماجرای ملامحمد,ماجرای ملامحمد اشرفی,ماجرای ملامحمد اشرفی مازندرانی

امام زمان(عج)

• معرفی مختصر امام مهدي(عج)
• دليل عقل بر صدق امامت امام مهدى(عج)
• چند نمونه از ديدار كنندگان امام مهدى(عج)
• نمونه هايى از نشانه هاى امام مهدى(عج)
• غيبت صغرا و غيبت كبرا
• روايات و مساءله امامت امام مهدى(عج)
• علائم ظهور حضرت مهدى(عج)
• چند نمونه از روايات علائم ظهور
• سال و روز قيام قائـم(عج)
• حركت امام مهدى(عج) از مكّه به كوفه
• چهره پرفروغ حضرت قائم(عج)
• مختصري از حكومت امام مهدى(عج)
• شيوه امام مهدى(عج)
• حضرت مهدی(عج) از نگاه اهل سنت
• حذف و تحریف آثار مهدویت در منابع اسلامی
• دلالت کواکب بر وجود امام مهدی(عج)
• مهدویت و مذاهب اسلامی(مشترکات و تفاوتها)
• موارد اتفاق نظر بین مذاهب اسلامی(مهدویت)
• اتفاق نظر مذاهب در موعود آخرالزمان
• امام مهدی(عج) امیدی برای نجات از بن بست ها
• خانه امام مهدی(عج) کجاست؟
• غیبتی در حضور
• شکر نعمت وجود امام
• از پشت ابرهای غیبت
• مهدویت ، معنای حیات شیعه
• آغاز غیبت امام مهدی(عج)
• منافع وجود امام زمان(عج) در دوران غیبت
• امتحان و آزمایش مردم در دوران غیبت
• غیبت امام زمان(عج) ، رازی از اسرار الهی
• اسرار غیبت امام زمان(عج)
• حکومت الهی جهانی
• مهدویت و زبان دین
• حضرت مهدی(عج) و سیر تاریخی
• مهدی باوری و اتفاقات تاریخی مهدی باوری
• موعود گرایی در یهود
• بشارت های انبیاء به امام مهدی(عج)
• اصطلاحات مهدویت
• آخرین جنگ و نبرد در آخرالزمان
• آینده بشر در کتب مقدس و قرآن کریم و روایات
• عدل موعود از منظر یهود و مسیحیت
• آرماگدون (جنگی در آخرالزمان)
• مسیحیت صهیونیستی و آینده جهان
• موعود آخرالزمان در اقوام مختلف جهان
• پایان جهان در اساطیر(یونان،هند،اسکاندیناوی)
• انتظار موعود در آیین یهود
• آخرالزمان در یهود ، آخرالزمان در مسیحیت
• موعود در آیین زرتشت
• انتظار در (هندوئیسم،زرتشت،یهود،مسیحیت)
• آخر جهان در اساطیر ایرانی و دیگر اساطیر
• منجی گرایی در ادیان (زرتشت،یهود،مسیحیت)
• نقد ادیان و آینده جهان
• مصلح جهانی ، یک باور همگانی
• امام زمان(عج) در غیبت کبری
• ویژگی های غیبت کبری امام زمان(عج)
• زندگانی امام مهدی(عج) در عصر غیبت کبری
• تاریخ عصر غیبت کبری
• حوزه های علمی در عصر غیبت صغری
• وضعیت علمی و فرهنگی شیعه در غیبت صغری
• رهبری شیعه در عصر غیبت صغرا
• نگاهی به دوران غیبت صغرا امام مهدی(عج)
• آغاز غیبت امام عصر(عج)
• شب و شمع و طوفان
• موعود آخرالزمان در ادیان
• اعتقاد به امام مهدی(عج) نزد علمای اهل سنت
• امام زمان(عج) در قرآن و سنت و تاریخ
• امام مهدی(عج) در كتب اهل سنت
• آیا امام زمان(عج) ازدواج کرده است؟
• مصلح کل جهان
• ضرورت معرفت نسبت به امام زمان(عج)
• حکومت صالحین از نگاه خدا
• سیمای امام مهدی(عج) در قرآن و روایات
• گفتگو درباره امام مهدی(عج)
• ضرورت وجود مهدی موعود(عج)
• ویژگی های حکومت و کارگزاران امام مهدی(عج)
• بعثت ، غدیر ، مهدویت
• نگاهی به دوره امام مهدی(عج)
• مشترکات قرآن و امام زمان(ع)
• مهدویت و مسائل کلامی جدید
• ضرورت شناخت امام زمان(عج)
• روزنه امید (مهدویت)
• مهدی منتظر(عج) ، حقیقتی انکار ناپذیر
• هدایت های امام مهدی(عج)
• مبانی اعتقادی مهدویت
• رویکردهای جدید کلامی در حکومت مصلح
• موافقان و مخالفان امام مهدی(عج)
• ابدال و اوتاد امام زمان(عج)
• امام مهدی(عج) در کلام امام حسن مجتبی(ع)
• آخرین حجت ، آخرین منجی
• نهم ربیع الاول ، سرآغاز امامت امام عصر(عج)
• امام مهدی(عج) ذخیره الهی
• امام زمان(عج) در قرآن
• امام زمان(عج) را بیشتر بشناسیم
• وَ نُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ
• قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوْراً فَمَن یَأْتِیکُم بِمَاء مَّعِین
• مَن ماتَ وَ لمَ یعرِف اِمامَ زَمانِهِ ماتَ مَیتَةً جاهِلیة
• لِیُـظهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّه وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكون
• الَّذِینَ إِنْ مَکنَّاهُمْ فِی الأَرْض
• اَمَّن یُّجیبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ یَکشِفُ السُّوء
• وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحات
• امام مهدی(عج) در آینه احادیث
• پیرامون امام عصر(عج) بیشتر بدانیم
• خوش به حال منتظران موعود
• مهدی موعود(عج) نیازی جاری در سرشت انسانی
• آینده جهان در نگاه قرآن
• رابطه شب قدر با امام زمان(عج)
• غدیر و امام مهدی(عج)
• نیاز به حجت زمان(ع) در شب قدر
• مصلح بزرگ
• صاحب شب قدر امام زمان(ع) است
• مهدویت و انتظار ، در آیه های قرآن کریم
• امام مهدی(عج) در کلام رسول الله(ص)
• موعود در معراج

• امام مهدی(عج) در آینه خطبه غدیر
• دو خاتم
• خاتم انبیاء ، خاتم اوصیاء
• امام مهدی(عج) در کلام امیرالمومنین علی(ع)
• مهدویت از دیدگاه مستشرقان
• راز غیبت امام زمان(عج) چیست؟
• چگونگی غیبت امام مهدی(عج)
• نشان امامت امام مهدی(عج)
• لبیک یاحسین(ع) ، لبیک یا مهدی(عج)
• راه سرخ و راه سبز
• فتح محمدی ، فتح حسینی ، فتح مهدوی
• نگاهی به زیارت ناحیه مقدسه امام زمان(عج)
• اصلاح در نگاه حسینی و مهدوی
• یاران عاشورا و یاران دوران ظهور
• وظیفه عزادار در قبال امام زمان(عج)
• کربلا معبر انتظار
• ارتباط انتظار با عاشورا
• امام زمان(عج) در کلام امام رضا(ع)
• عاشورا و انتظار
• مهدویت در زیارت عاشورا
• امام مهدی(ع) و (اسحاق،لوط،یعقوب،یوسف،خضر)
• خونخواهی از دشمنان اسلام
• سوم شعبان و نیمه شعبان
• سیمای امام مهدی(ع) در کلام ائمه معصومین(ع)
• دو قیام حق طلبانه
• ارتباط امام زمان(عج) با امام حسین(ع)
• جانم فدای امام مهدی(عج)
• امام حسین(ع) و امام مهدی(عج)
• امام مهدی(عج) در کلام امام حسین(ع)
• حضرت فاطمه زهرا(س) و امام زمان(عج)
• حضرت زهرا(س) و امام مهدی(عج)
• یوسف زهرا(عج)
• پیامبر اعظم(ص) و امام عصر(عج)
• شباهت امام مهدی(عج) به رسول الله(ص)
• امام مهدی(عج) و (الیاس،ذوالقرنین،شعیب)
• شباهت امام مهدی(عج) به حضرت ابراهیم(ع)
• راز طول عمر امام عصر(عج) چیست؟
• رنگ و بوی گل نرگس(عج)
• اطلاعاتی در مورد امام مهدی(عج)
• تاریخ مهدویت
• ویژگی های صاحب الزمان(عج)
• میراث انبیاء(ع) در محضر صاحب الزمان(عج)
• امام مهدی(عج) ، میراث دار امیرالمومنین علی(ع)
• امام زمان(عج) وارث پیامبران
• امام مهدی(عج) ، میراث دار انبیاء
• ویژگی های عمومی امام عصر(عج)
• نشانه های ظاهری امام عصر(عج)
• یاوران و دشمنان امام مهدی(عج) در بیت المقدس
• سیمای امام مهدی(عج) در کلام نبوی
• سیمای ظاهری امام زمان(عج)
• طاووس بهشتیان
• ظاهر و جمال امام مهدی(عج)
• سیمای امام مهدی(عج) در قرآن
• القاب امام مهدی(عج)
• بررسی چند حدیث مشهور مهدویت
• آشنایی با واژگان مهدویت
• (قیام) در شنیدن (قائم آل محمد) برای چیست؟
• چرا به امام مهدی(عج) قائم گفته می شود؟
• بقیة الله فی ارضه و حجته علی عباده
• چرا امام زمان(عج) را اباصالح می خوانیم؟
• لیست القاب و کنیه های امام زمان(عج)
• بررسی لقب های امام زمان(عج)
• به کدامین نام بخوانمت؟
• حکم تسمیه و ذکر نام شریف امام زمان(عج)
• ذکر نام امام مهدی(ع)
• صبح امید
• منجی عالم بشریت ، امام مهدی(عج)
• حضرت صاحب الزمان(عج)
• مطلبی کوتاه پیرامون امام عصر(عج)
• دعای شب و آه سحر
• تولد و زندگی امام زمان(عج)
• بررسی مسائل مهدویت
• ولادت امام عصر(عج) در دید شیعه و اهل سنت
• میلاد موعود
• حضرات سوسن(س) ، نرگس(س) ، حکیمه(س)
• طلیعه مهدوی
• بهار در بهار(مهدویت)
• مختصری از زندگانی امام عصر(عج)
• تبارشناسی امام مهدی(عج) و پاسخ به شبهات
• گل نرگس ، امام مهدی(عج)
• عجب ازدواجی
• توجهی به تاریخ روم ، و مادر امام زمان(عج)
• شرایط اجتماعی زمان میلاد امام مهدی(عج)
• امام زمان(عج) در کلام امام جعفر صادق(ع)
• از تولد تا غیبت امام مهدی(عج)
• راه سبز مهدوی
• امام زمان(عج) در کلام امام محمد باقر(ع)
• بهار مهدوی
• امام مهدی(عج) گل هستی
• در منابع اهل سنت ، مسئله مهدویت
• بررسی احادیث عدالت مهدوی
• تحقیقی در احادیث مهدویت
• امام مهدی(ع) درکلام نبوی(ص)
• بشارت دادن ها به امام مهدی(ع)
• حضرت مهدی(عج) کیست؟
• چشم به راه (حجت) ، در آرزوی (منجی)
• امام مهدی(عج) محبوب خدا و اولیای خدا
• استقبال از نیمه شعبان، ولادت امام زمان(عج)
• امام مهدی(عج) مظهر کمال
• امام مهدی(عج) وارث ودایع امامت
• امام مهدی(عج) (در مناقب خوارزمی)
• مطالبی در مورد مهدی صاحب الزمان(عج)
• بررسی کتاب الامامه و تبصره من الحیره
• بررسی روایتی درباره مادر امام زمان(عج)
• چهل حدیث پیرامون امام زمان(عج)
• آمار تعداد روایات مهدویت در کتب اصلی اهل سنت
• مختصری پیرامون امام مهدی(عج)
• روایات امام مهدی(عج) در صحاح سته اهل سنت
• حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و روایات مهدویت
• اهل بیت(ع) مشتاق دیدار امام مهدی(عج)
• امام خمینی(ره) و اندیشه شیعه در عصر غیبت
• امتحان مردم در عصر غیبت

• نیابت عام امام زمان(عج) در غیبت کبری
• نایب خاص (ایرانی) امام زمان(عج) کیست؟
• نواب اربعه امام مهدی(عج)
• بررسی سفارت و نیابت خاصه امام زمان(عج)
• چهار نایب خاص امام مهدی(عج) ، در غیبت صغری
• آثار و برکات امام غایب ، امام مهدی(عج)
• غیبت امام مهدی(عج) ، در روایت امیرالمومنین(ع)
• نقش نواب خاص در غیبت صغری امام زمان(عج)
• راز زندگی پنهان امام زمان(عج)
• غیبت امام مهدی(عج) ، از منظر شهید صدر دوم
• چرا امام زمان(عج) غایب است؟
• فلسفه غیبت امام زمان(عج) چیست؟
• دلایل غیبت امام مهدی(عج)
• ارتباط با امام مهدی(عج) در غیبت
• خورشید پنهان (امام زمان(عج))
• پرتو افشانی های خورشید مهدویت
• آفت های غفلت در عصر غیبت امام مهدی(عج)
• منافع وجودی امام مهدی(عج) در دوران غیبت کبری
• چند روایت پیرامون امام زمان(عج)
• امام زمان(عج) در کلمات و دعاهای امام سجاد(ع)
• تشرف حسن بن مثله جمكرانى محضر امام(عج)
• دستورعمل امام زمان(عج) به آیت الله مرعشی

• آیا تشرف خدمت امام زمان(عج) ممکن هست؟
• جملات امام مهدی(عج) در توقیعات و نامه ها
• بررسی تشرفات محضر امام زمان(عج)
• نقش توقیعات امام زمان(عج) در غیبت صغری
• توقیعات ائمه(ع) ، قبل از امام مهدی(عج)
• آشنایی با توقیعات و نامه های امام زمان(عج)
• توقیع امام مهدی(عج) برای نائب اول و نائب دوم
• توقیع امام زمان(عج) به احمد بن اسحاق(ره)
• شفای فلج مبتلا به (ام اس) در مسجد جمکران
• حکایت شفای یک بیمار ، توسط امام زمان(عج)
• جلوه های مهربانی امام زمان(عج)
• گریه امام زمان(عج) در مصائب حضرت عباس(ع)
• دیدن امام زمان(عج) در رویای صادقه و در مکاشفه
• ماجرای ملا اشرفی مازندرانی و امام زمان(عج)
• طی الارض استرآبادی در دیدار با امام زمان(عج)
• ملاقات آیت الله مرعشی(ره) با امام زمان(عج)
• ماجرای علامه حلی(ره) و امام زمان(عج)
• ماجرای شیخ حسن کاظمینی و امام زمان(عج)
• برخی از عنایات امام زمان(عج) به علماء و عرفاء
• وظیفه مبلغان در مورد امام زمان(عج)
• عنایات امام زمان(ع) به شیخ صدوق(ره)
• ما منتظر واقعی امام زمان(عج) نشده ایم
• تشرف حاج علی بغدادی محضر امام زمان(عج)
• تشرف شیخ اسماعیل نمازی خدمت امام زمان(عج)
• شفا گرفتن آن مرد کاشانی توسط امام زمان(عج)
• امام زمان(عج) و ماجرای نجات حاج رضا هرندی
• تشرف علی بن مهزیار اهوازی محضر امام زمان(عج)
• امام زمان(عج) و حکایت پریشانی آیت الله نائینی(ره)
• ماجرای توسل شهید اندرزگو به امام زمان(عج)
• توسل به امام زمان(عج) و حکایت شیخ مرتضی زاهد
• تشرف آیت الله بافقی(ره) خدمت امام زمان(عج)
• ماجرای تفسیر اطیب البیان و امام زمان(عج)
• امام زمان(ع) و امتحان گرفتن از مردم حله عراق
• توجهات امام زمان(ع) در جبهه های دفاع مقدس
• ادعاها و واقعیت ها در ملاقات با امام زمان(ع)
• حدیثی که صاحب الزمان(عج) از آن خبر داد
• معجزه های امام زمان(عج)
• ماجرای مرد صابونی و راه رفتن روی آب
• ابوالحسن ضراب اصفهانی و امام زمان(عج)
• حکایت سید بحرالعلوم و امام زمان(عج)
• امام زمان(عج) فرمودند : مثل ایشون باشید
• معجزات امام مهدی(عج)
• امام زمان(عج) و ماجرای شفای نابینا
• ماجرای پیرمرد قفل ساز و امام زمان(عج)
• تشرف حاج مومن شیرازی خدمت امام زمان(عج)
• توسل به امام زمان(عج) و شفای نوجوان اهل سنت
• امام زمان(عج) و شهید آیت الله اشرفی در سومار
• سرباز امام زمان(عج) و آزاد کردن تپه شهدا
• امام زمان(عج) فرمود: نماز اول وقت یادت نرود
• تشرف محمد بن عیسی به محضر امام زمان(عج)
• توسل به امام زمان(عج) و نجات از مرگ حتمی
• تشرف شیخ عبد النبی اراکی محضر امام زمان(عج)
• شیخ زین العابدین و سید بحرالعلوم و امام زمان(عج)
• تشرف حیدر علی مدرس به محضر امام زمان(عج)
• تشرف شیخ محمد کوفی به محضر امام زمان(عج)
• مدعیان دروغین مهدویت در مصر و عربستان
• جمهوری اسلامی ، زمینه ساز ظهور و قیام
• موضوع رهبری در تاریخ غیبت کبری
• حکومت اسلامی در عصر غیبت
• ضرورت حکومت و ولایت فقیه در دوران غیبت
• دولت زمینه ساز برای ظهور و قیام امام زمان(عج)
• اداره جامعه در دوران غیبت امام زمان(عج)
• دلایل لزوم حکومت در عصر غیبت