عناوین اسلامی

   
   

توسل به امام زمان(عج) در حکایت شیخ مرتضی زاهد

توسل به امام زمان(عج) در حکایت شیخ مرتضی زاهد

توسل به امام زمان(عج) در حکایت شیخ مرتضی زاهد

 

توسل به امام زمان(عج) در حکایت شیخ مرتضی زاهد

در سال 1373 هجری شمسی قضیه و داستانی از مرحوم آقا شیخ مرتضی زاهد را از زبان حضرت آیت الله العظمی بهجت در دفترچه ای یادداشت کرده بودم. این قضیه را در اولین جمعة بعد از ماه مبارک رمضان، بعد از جلسة روضة خانة ایشان از معظم له شنیده و یادداشت کرده بودم و حالا هم برای ثبت نهایی دوباره به حضورشان رسیدم و نکاتی را جویا شدم.

 

آن روز حضرت آیت الله بهجت در ابتدا ماجرای آقا سید حسن را تعریف کردند؛ ماجرایی بسیار زیبا، لطف و طرب انگیز که در نجف اشرف اتفاق افتاده است.

 

مرحوم آقا سید حسن در شهر نجف اشرف زندگی می کرد او شیعه و مؤمنی با تقوا و اهل ولایت بود. آقا سید حسن در یکی از سال های حیاتش مشکلات و گرفتاری های بسیار سنگینی پیدا می کند.

 

این نابسامانی ها و گرفتاری ها مدت ها ادامه می یابد و روز به روز بر قرض ها و مشکلات او افزوده می شود. عاقبت صبر و طاقتش را از کف می دهد و از آن همه قرض و فقر، خسته و دل شکسته می گردد. دیگر هیچ راه و چاره ای به جز توسّل باقی نمانده بود. آقا سید حسن با ایمانی صادق و قلبی شکسته، به ساحت مقدس امام زمانش حضرت حجت ابن الحسن العسکری(ع) متوسل می شود و مشغول خواندن ذکر و دعایی خاص می گردد. این توسل و عرض حاجت به ساحت مقدس امام زمان(ع) را باید چهل روز پشت سر هم ادامه می داد.

 

این توسل را آغاز می کند، روز اول، روز دوم، روز سوم ... و همین طور روزها پشت سر هم می آید و می رود. عاقبت چهلمین روز نیز فرا می رسد. آقا سید حسن آن روز متوجه نبود درست چهلمین روزی است که آن دعا و توسل را خوانده است.

 

آن روز به جز او هیچ کس در خانه حضور نداشت و درهای خانه نیز همه بسته بود. آقا سید حسن در آن خلوت و سکوت حاکم بر خانه، مشغول خواندن دعا و توسلش شد. ناگهان آن سکوت و خاموشی شکسته می شود و شخصی او را با اسم صدا می زند:

 

- آقا سید حسن! آقا سید حسن!

 

آقا سید حسن با شنیدن این صداها گمان کرد خیالاتی شده است. دوباره همة فکر و اندیشه اش را به دعا و توسلش جمع کرد. اندکی بعد دوباره همان صدا شنیده شد. این بار صاحبِ آن صدا آقا سید حسن را با نام و نام پدرش صدا کرد.

 

آقا سید حسن همراه با ترس و اضطراب از جایش بلند شد؛ اطمینان پیدا کرده بود که این صدا واقعی و حقیقی است. سراسیمه و با شتاب شروع به جستجوی اتاق ها و همة گوشه و کنار خانه کرد، اما به جز او هیچ کس در خانه حضور نداشت. به شدت حیران و مضطرب شده بود؛ اما اضطرابش همراه با نوعی امید بود.

 

در این هنگام صاحبِ آن صدا قریب به این مضامین می فرماید:

 

آقا سید حسن! شما گمان می کنید ما به یاد شما نیستیم و مواظبتان نمی باشیم!

 

به راستی عجب صدای دلنشینی داشت. عجب صدای جان بخش و مهرافزایی داشت.

 

- «آقا سید حسن! شما گمان می کنید ما به یاد شما نیستیم و مواظبتان نمی باشیم!»

 

و بعدها آقا سید حسن برای دیگران تعریف کرده بود:

 

«در آن لحظه ای که آن صدای نهانی و جان بخش را شنیدم به یک باره احساس و نیروی خاصی در من پیدا شد. از آن لحظه به بعد بی اختیار اطمینان پیدا کرده بودم که دیگر هیچ گرفتاری و مشکلی ندارم! و عجیب تر اینکه بعد هم، بدون اینکه پول و کمک ظاهری و خاصی به من برسد، همة قرض ها و مشکلاتم خود به خود و به شکل های نامحسوسی برطرف شد و بعد از شنیدن آن آوای روح بخش و نهانی همة آن ناراحتی ها و گرفتاری ها به کلی از میان رفت!»

 

حضرت آیت الله العظمی بهجت بعد از اینکه ماجرای آقا سید حسن را تعریف کردند بلافاصله و با شور و شعفی خاص به سراغ مطلب بعدی و به عبارتی صحیح تر به سراغ مطلب و ماجرای اصلی رفتند.

 

در حدود سی سال پیش از سال 1373 یک آقای تهرانی، داستان و ماجرای جالبی را برای آیت الله بهجت تعریف کرده بود. آن آقای تهرانی شغل و پیشه اش نجاری بود، نجاری متدین و با تقوا. او نیز در یکی از سال های زندگی در کسب و کارش مشکل پیدا می کند و چرخش روزگار، سفارشات و درخواست های ساخت وسیله های چوبی را بسیار کم و ناچیز می کند و درآمدهای او روز به روز کاهش می یابد.

 

آن آقای نجار خودش به آیت الله بهجت گفته بود: «با آنکه تا آنجا که ممکن بود صرفه جویی می کردم، ولی باز هم مجبور شده بودم اندک اندک از سرمایه و وسایل کارم بفروشم و خرج کنم. این وضعیت مدت ها ادامه یافت و هیچ گشایشی برای من حاصل نمی شد و روز به روز بر مشکلاتم افزوده می شد...»

 

اما او همچنان امیدوار و صبور بود. مشکلاتش را، حتی برای خانواده اش هم بازگو نمی کرد. هر روز در محل کارش حاضر می شد و همچنان امیدوار به رونق و گشایشی دوباره در کسب و کارش بود. عاقبت در یکی از شب های زمستانی، صبر و طاقتش را از دست داد و با دلی شکسته و همراه با نوعی گله مندی، شروع به عرض حاجت به ساحت مقدّس امام زمانش، حضرت بقیه الله اعظم حجت ابن الحسن العسکری(ع) کرد. آن شب با توسل و عرض حاجتی پاک و صادقانه سپری شد.

 

فردای آن شب آن نجار به خانة یکی از نیکان دعوت شده بود. آقا شیخ مرتضی زاهد نیز در آن جلسه حضور داشت. صاحبخانه، آقا شیخ مرتضی و چند نفر از مؤمنین را برای صرف غذا دعوت کرده بود.

 

سفرة غذا چیده شد. حاضرین بعد از غذا بلند شدند و شروع به خداحافظی کردند، اما آقا شیخ مرتضی زاهد همچنان در مجلس نشسته بود. آن آقای نجار نیز همراه با صاحبخانه و دو سه نفر از میهمان ها به دور آقا شیخ مرتضی زاهد حلقه زده بودند.

 

آن آقای نجار برای آیت الله بهجت تعریف کرده بود:

 

«بعد از اینکه جلسه تمام شد، من و صاحبخانه و دو سه نفر از دوستان در خدمت آقای زاهد در زیر کرسی نشسته بودیم. ایشان بلافاصله و بدون هیچ مقدمه و پیش زمینه ای شروع به تعریف کردن قصه و ماجرای آقا سید حسن کردند (یعنی همین داستانی که پیش از این گذشت) پرداختن به این قصه به اندازه ای بی مقدمه و بی مناسبت بود که به خوبی پیدا بود، علاوه بر من، دیگران نیز از این مطلب تعجب کرده اند.

 

آقا شیخ مرتضی زاهد در حال بازگویی و تعریف کردن این قضیه بودند و من هم همانند دیگران در حال گوش دادن به ماجرای آقا سید حسن بودم تا اینکه آقای زاهد به آن قسمت از این قصه و ماجرا رسید که صاحبِ صدا به آقا سید حسن می فرماید: «شما گمان می کنید ما به یاد شما نیستیم و مواظبتان نمی باشیم!»

 

در این لحظات آقا شیخ مرتضی زاهد این جملات را با نگاهی بسیار نافذ و خاص به من بازگو کرد.

 

با شنیدن این جملات ناگهان یک حالت بسیار شگفت و خارق العاده ای در من پیدا شد.

 

«شما گمان می کنید ما به یاد شما نیستیم و مواظبتان نمی باشیم!»

 

به محض اینکه این جملات از لب های مرحوم زاهد بیرون آمد، بی اختیار احساس می کردم دیگر هیچ فقر و نیازی ندارم و هیچ گرفتاری و مشکلی برای من باقی نمانده است! و سپس زمانی هم که با تعجب و حیرت در این فکر مانده بودم خدایا این چه حالی است به یکباره در من پیدا شد؟! باز بی اختیار به یاد شب گذشته ام افتادم یعنی شبی که در آن به ساحت مقدس حضرت بقیة الله الاعظم(ع) متوسل شده بودم. و عجیب تر اینکه من هم بدون اینکه کمک و پول خاصی به من برسد، به سرعت و خود به خود همه مشکلات و کمبودهایم برطرف شد و به شکل های غیرقابل تصوری از همان اولین لحظه هایم بعد از آن ملاقاتِ با آقا شیخ مرتضی زاهد، زندگی و کسب و کارم نیکو و خوش و با برکت شد!»

 

بعدها در طول تحقیق معلوم شد آن آقا نجار نامش «آقا سید ابوالقاسم سید پور مقدم» معروف به «آقا سید ابوالقاسم نجار» بوده است واین داستان را بعضی دیگر نیز به نقل از او تعریف کرده اند.

 

آقا سید ابوالقاسم نجار یکی از باسابقه ترین پامنبر ی های مرحوم زاهد بود و سال های سال در جلسات ایشان حاضر می شد. او سیدی بسیار خوش باطن و با تقوایی بود

 

پی نوشت :

کتاب آقا شیخ مرتضای زاهد ، اثر محمد حسن سیف اللهی از انتشارات مسجد مقدس جمکران

 

hawzah.net

پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت

 


کلمات کلیدی : توسل به امام زمان,مرتضی زاهد,مرتضی زاهد و امام زمان,شیخ مرتضی زاهد,شیخ مرتضی زاهد و امام زمان,حکایت شیخ مرتضی زاهد,حکایت شیخ مرتضی زاهد و امام زمان,امام زمان و شیخ مرتضی زاهد,امام مهدی و شیخ مرتضی زاهد,توسل به امام زمان و مرتضی زاهد

امام زمان(عج)

• معرفی مختصر امام مهدي(عج)
• دليل عقل بر صدق امامت امام مهدى(عج)
• چند نمونه از ديدار كنندگان امام مهدى(عج)
• نمونه هايى از نشانه هاى امام مهدى(عج)
• غيبت صغرا و غيبت كبرا
• روايات و مساءله امامت امام مهدى(عج)
• علائم ظهور حضرت مهدى(عج)
• چند نمونه از روايات علائم ظهور
• سال و روز قيام قائـم(عج)
• حركت امام مهدى(عج) از مكّه به كوفه
• چهره پرفروغ حضرت قائم(عج)
• مختصري از حكومت امام مهدى(عج)
• شيوه امام مهدى(عج)
• حضرت مهدی(عج) از نگاه اهل سنت
• حذف و تحریف آثار مهدویت در منابع اسلامی
• دلالت کواکب بر وجود امام مهدی(عج)
• مهدویت و مذاهب اسلامی(مشترکات و تفاوتها)
• موارد اتفاق نظر بین مذاهب اسلامی(مهدویت)
• اتفاق نظر مذاهب در موعود آخرالزمان
• امام مهدی(عج) امیدی برای نجات از بن بست ها
• خانه امام مهدی(عج) کجاست؟
• غیبتی در حضور
• شکر نعمت وجود امام
• از پشت ابرهای غیبت
• مهدویت ، معنای حیات شیعه
• آغاز غیبت امام مهدی(عج)
• منافع وجود امام زمان(عج) در دوران غیبت
• امتحان و آزمایش مردم در دوران غیبت
• غیبت امام زمان(عج) ، رازی از اسرار الهی
• اسرار غیبت امام زمان(عج)
• حکومت الهی جهانی
• مهدویت و زبان دین
• حضرت مهدی(عج) و سیر تاریخی
• مهدی باوری و اتفاقات تاریخی مهدی باوری
• موعود گرایی در یهود
• بشارت های انبیاء به امام مهدی(عج)
• اصطلاحات مهدویت
• آخرین جنگ و نبرد در آخرالزمان
• آینده بشر در کتب مقدس و قرآن کریم و روایات
• عدل موعود از منظر یهود و مسیحیت
• آرماگدون (جنگی در آخرالزمان)
• مسیحیت صهیونیستی و آینده جهان
• موعود آخرالزمان در اقوام مختلف جهان
• پایان جهان در اساطیر(یونان،هند،اسکاندیناوی)
• انتظار موعود در آیین یهود
• آخرالزمان در یهود ، آخرالزمان در مسیحیت
• موعود در آیین زرتشت
• انتظار در (هندوئیسم،زرتشت،یهود،مسیحیت)
• آخر جهان در اساطیر ایرانی و دیگر اساطیر
• منجی گرایی در ادیان (زرتشت،یهود،مسیحیت)
• نقد ادیان و آینده جهان
• مصلح جهانی ، یک باور همگانی
• امام زمان(عج) در غیبت کبری
• ویژگی های غیبت کبری امام زمان(عج)
• زندگانی امام مهدی(عج) در عصر غیبت کبری
• تاریخ عصر غیبت کبری
• حوزه های علمی در عصر غیبت صغری
• وضعیت علمی و فرهنگی شیعه در غیبت صغری
• رهبری شیعه در عصر غیبت صغرا
• نگاهی به دوران غیبت صغرا امام مهدی(عج)
• آغاز غیبت امام عصر(عج)
• شب و شمع و طوفان
• موعود آخرالزمان در ادیان
• اعتقاد به امام مهدی(عج) نزد علمای اهل سنت
• امام زمان(عج) در قرآن و سنت و تاریخ
• امام مهدی(عج) در كتب اهل سنت
• آیا امام زمان(عج) ازدواج کرده است؟
• مصلح کل جهان
• ضرورت معرفت نسبت به امام زمان(عج)
• حکومت صالحین از نگاه خدا
• سیمای امام مهدی(عج) در قرآن و روایات
• گفتگو درباره امام مهدی(عج)
• ضرورت وجود مهدی موعود(عج)
• ویژگی های حکومت و کارگزاران امام مهدی(عج)
• بعثت ، غدیر ، مهدویت
• نگاهی به دوره امام مهدی(عج)
• مشترکات قرآن و امام زمان(ع)
• مهدویت و مسائل کلامی جدید
• ضرورت شناخت امام زمان(عج)
• روزنه امید (مهدویت)
• مهدی منتظر(عج) ، حقیقتی انکار ناپذیر
• هدایت های امام مهدی(عج)
• مبانی اعتقادی مهدویت
• رویکردهای جدید کلامی در حکومت مصلح
• موافقان و مخالفان امام مهدی(عج)
• ابدال و اوتاد امام زمان(عج)
• امام مهدی(عج) در کلام امام حسن مجتبی(ع)
• آخرین حجت ، آخرین منجی
• نهم ربیع الاول ، سرآغاز امامت امام عصر(عج)
• امام مهدی(عج) ذخیره الهی
• امام زمان(عج) در قرآن
• امام زمان(عج) را بیشتر بشناسیم
• وَ نُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ
• قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوْراً فَمَن یَأْتِیکُم بِمَاء مَّعِین
• مَن ماتَ وَ لمَ یعرِف اِمامَ زَمانِهِ ماتَ مَیتَةً جاهِلیة
• لِیُـظهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّه وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكون
• الَّذِینَ إِنْ مَکنَّاهُمْ فِی الأَرْض
• اَمَّن یُّجیبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ یَکشِفُ السُّوء
• وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحات
• امام مهدی(عج) در آینه احادیث
• پیرامون امام عصر(عج) بیشتر بدانیم
• خوش به حال منتظران موعود
• مهدی موعود(عج) نیازی جاری در سرشت انسانی
• آینده جهان در نگاه قرآن
• رابطه شب قدر با امام زمان(عج)
• غدیر و امام مهدی(عج)
• نیاز به حجت زمان(ع) در شب قدر
• مصلح بزرگ
• صاحب شب قدر امام زمان(ع) است
• مهدویت و انتظار ، در آیه های قرآن کریم
• امام مهدی(عج) در کلام رسول الله(ص)
• موعود در معراج

• امام مهدی(عج) در آینه خطبه غدیر
• دو خاتم
• خاتم انبیاء ، خاتم اوصیاء
• امام مهدی(عج) در کلام امیرالمومنین علی(ع)
• مهدویت از دیدگاه مستشرقان
• راز غیبت امام زمان(عج) چیست؟
• چگونگی غیبت امام مهدی(عج)
• نشان امامت امام مهدی(عج)
• لبیک یاحسین(ع) ، لبیک یا مهدی(عج)
• راه سرخ و راه سبز
• فتح محمدی ، فتح حسینی ، فتح مهدوی
• نگاهی به زیارت ناحیه مقدسه امام زمان(عج)
• اصلاح در نگاه حسینی و مهدوی
• یاران عاشورا و یاران دوران ظهور
• وظیفه عزادار در قبال امام زمان(عج)
• کربلا معبر انتظار
• ارتباط انتظار با عاشورا
• امام زمان(عج) در کلام امام رضا(ع)
• عاشورا و انتظار
• مهدویت در زیارت عاشورا
• امام مهدی(ع) و (اسحاق،لوط،یعقوب،یوسف،خضر)
• خونخواهی از دشمنان اسلام
• سوم شعبان و نیمه شعبان
• سیمای امام مهدی(ع) در کلام ائمه معصومین(ع)
• دو قیام حق طلبانه
• ارتباط امام زمان(عج) با امام حسین(ع)
• جانم فدای امام مهدی(عج)
• امام حسین(ع) و امام مهدی(عج)
• امام مهدی(عج) در کلام امام حسین(ع)
• حضرت فاطمه زهرا(س) و امام زمان(عج)
• حضرت زهرا(س) و امام مهدی(عج)
• یوسف زهرا(عج)
• پیامبر اعظم(ص) و امام عصر(عج)
• شباهت امام مهدی(عج) به رسول الله(ص)
• امام مهدی(عج) و (الیاس،ذوالقرنین،شعیب)
• شباهت امام مهدی(عج) به حضرت ابراهیم(ع)
• راز طول عمر امام عصر(عج) چیست؟
• رنگ و بوی گل نرگس(عج)
• اطلاعاتی در مورد امام مهدی(عج)
• تاریخ مهدویت
• ویژگی های صاحب الزمان(عج)
• میراث انبیاء(ع) در محضر صاحب الزمان(عج)
• امام مهدی(عج) ، میراث دار امیرالمومنین علی(ع)
• امام زمان(عج) وارث پیامبران
• امام مهدی(عج) ، میراث دار انبیاء
• ویژگی های عمومی امام عصر(عج)
• نشانه های ظاهری امام عصر(عج)
• یاوران و دشمنان امام مهدی(عج) در بیت المقدس
• سیمای امام مهدی(عج) در کلام نبوی
• سیمای ظاهری امام زمان(عج)
• طاووس بهشتیان
• ظاهر و جمال امام مهدی(عج)
• سیمای امام مهدی(عج) در قرآن
• القاب امام مهدی(عج)
• بررسی چند حدیث مشهور مهدویت
• آشنایی با واژگان مهدویت
• (قیام) در شنیدن (قائم آل محمد) برای چیست؟
• چرا به امام مهدی(عج) قائم گفته می شود؟
• بقیة الله فی ارضه و حجته علی عباده
• چرا امام زمان(عج) را اباصالح می خوانیم؟
• لیست القاب و کنیه های امام زمان(عج)
• بررسی لقب های امام زمان(عج)
• به کدامین نام بخوانمت؟
• حکم تسمیه و ذکر نام شریف امام زمان(عج)
• ذکر نام امام مهدی(ع)
• صبح امید
• منجی عالم بشریت ، امام مهدی(عج)
• حضرت صاحب الزمان(عج)
• مطلبی کوتاه پیرامون امام عصر(عج)
• دعای شب و آه سحر
• تولد و زندگی امام زمان(عج)
• بررسی مسائل مهدویت
• ولادت امام عصر(عج) در دید شیعه و اهل سنت
• میلاد موعود
• حضرات سوسن(س) ، نرگس(س) ، حکیمه(س)
• طلیعه مهدوی
• بهار در بهار(مهدویت)
• مختصری از زندگانی امام عصر(عج)
• تبارشناسی امام مهدی(عج) و پاسخ به شبهات
• گل نرگس ، امام مهدی(عج)
• عجب ازدواجی
• توجهی به تاریخ روم ، و مادر امام زمان(عج)
• شرایط اجتماعی زمان میلاد امام مهدی(عج)
• امام زمان(عج) در کلام امام جعفر صادق(ع)
• از تولد تا غیبت امام مهدی(عج)
• راه سبز مهدوی
• امام زمان(عج) در کلام امام محمد باقر(ع)
• بهار مهدوی
• امام مهدی(عج) گل هستی
• در منابع اهل سنت ، مسئله مهدویت
• بررسی احادیث عدالت مهدوی
• تحقیقی در احادیث مهدویت
• امام مهدی(ع) درکلام نبوی(ص)
• بشارت دادن ها به امام مهدی(ع)
• حضرت مهدی(عج) کیست؟
• چشم به راه (حجت) ، در آرزوی (منجی)
• امام مهدی(عج) محبوب خدا و اولیای خدا
• استقبال از نیمه شعبان، ولادت امام زمان(عج)
• امام مهدی(عج) مظهر کمال
• امام مهدی(عج) وارث ودایع امامت
• امام مهدی(عج) (در مناقب خوارزمی)
• مطالبی در مورد مهدی صاحب الزمان(عج)
• بررسی کتاب الامامه و تبصره من الحیره
• بررسی روایتی درباره مادر امام زمان(عج)
• چهل حدیث پیرامون امام زمان(عج)
• آمار تعداد روایات مهدویت در کتب اصلی اهل سنت
• مختصری پیرامون امام مهدی(عج)
• روایات امام مهدی(عج) در صحاح سته اهل سنت
• حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و روایات مهدویت
• اهل بیت(ع) مشتاق دیدار امام مهدی(عج)
• امام خمینی(ره) و اندیشه شیعه در عصر غیبت
• امتحان مردم در عصر غیبت

• نیابت عام امام زمان(عج) در غیبت کبری
• نایب خاص (ایرانی) امام زمان(عج) کیست؟
• نواب اربعه امام مهدی(عج)
• بررسی سفارت و نیابت خاصه امام زمان(عج)
• چهار نایب خاص امام مهدی(عج) ، در غیبت صغری
• آثار و برکات امام غایب ، امام مهدی(عج)
• غیبت امام مهدی(عج) ، در روایت امیرالمومنین(ع)
• نقش نواب خاص در غیبت صغری امام زمان(عج)
• راز زندگی پنهان امام زمان(عج)
• غیبت امام مهدی(عج) ، از منظر شهید صدر دوم
• چرا امام زمان(عج) غایب است؟
• فلسفه غیبت امام زمان(عج) چیست؟
• دلایل غیبت امام مهدی(عج)
• ارتباط با امام مهدی(عج) در غیبت
• خورشید پنهان (امام زمان(عج))
• پرتو افشانی های خورشید مهدویت
• آفت های غفلت در عصر غیبت امام مهدی(عج)
• منافع وجودی امام مهدی(عج) در دوران غیبت کبری
• چند روایت پیرامون امام زمان(عج)
• امام زمان(عج) در کلمات و دعاهای امام سجاد(ع)
• تشرف حسن بن مثله جمكرانى محضر امام(عج)
• دستورعمل امام زمان(عج) به آیت الله مرعشی

• آیا تشرف خدمت امام زمان(عج) ممکن هست؟
• جملات امام مهدی(عج) در توقیعات و نامه ها
• بررسی تشرفات محضر امام زمان(عج)
• نقش توقیعات امام زمان(عج) در غیبت صغری
• توقیعات ائمه(ع) ، قبل از امام مهدی(عج)
• آشنایی با توقیعات و نامه های امام زمان(عج)
• توقیع امام مهدی(عج) برای نائب اول و نائب دوم
• توقیع امام زمان(عج) به احمد بن اسحاق(ره)
• شفای فلج مبتلا به (ام اس) در مسجد جمکران
• حکایت شفای یک بیمار ، توسط امام زمان(عج)
• جلوه های مهربانی امام زمان(عج)
• گریه امام زمان(عج) در مصائب حضرت عباس(ع)
• دیدن امام زمان(عج) در رویای صادقه و در مکاشفه
• ماجرای ملا اشرفی مازندرانی و امام زمان(عج)
• طی الارض استرآبادی در دیدار با امام زمان(عج)
• ملاقات آیت الله مرعشی(ره) با امام زمان(عج)
• ماجرای علامه حلی(ره) و امام زمان(عج)
• ماجرای شیخ حسن کاظمینی و امام زمان(عج)
• برخی از عنایات امام زمان(عج) به علماء و عرفاء
• وظیفه مبلغان در مورد امام زمان(عج)
• عنایات امام زمان(ع) به شیخ صدوق(ره)
• ما منتظر واقعی امام زمان(عج) نشده ایم
• تشرف حاج علی بغدادی محضر امام زمان(عج)
• تشرف شیخ اسماعیل نمازی خدمت امام زمان(عج)
• شفا گرفتن آن مرد کاشانی توسط امام زمان(عج)
• امام زمان(عج) و ماجرای نجات حاج رضا هرندی
• تشرف علی بن مهزیار اهوازی محضر امام زمان(عج)
• امام زمان(عج) و حکایت پریشانی آیت الله نائینی(ره)
• ماجرای توسل شهید اندرزگو به امام زمان(عج)
• توسل به امام زمان(عج) و حکایت شیخ مرتضی زاهد
• تشرف آیت الله بافقی(ره) خدمت امام زمان(عج)
• ماجرای تفسیر اطیب البیان و امام زمان(عج)
• امام زمان(ع) و امتحان گرفتن از مردم حله عراق
• توجهات امام زمان(ع) در جبهه های دفاع مقدس
• ادعاها و واقعیت ها در ملاقات با امام زمان(ع)
• حدیثی که صاحب الزمان(عج) از آن خبر داد
• معجزه های امام زمان(عج)
• ماجرای مرد صابونی و راه رفتن روی آب
• ابوالحسن ضراب اصفهانی و امام زمان(عج)
• حکایت سید بحرالعلوم و امام زمان(عج)
• امام زمان(عج) فرمودند : مثل ایشون باشید
• معجزات امام مهدی(عج)
• امام زمان(عج) و ماجرای شفای نابینا
• ماجرای پیرمرد قفل ساز و امام زمان(عج)
• تشرف حاج مومن شیرازی خدمت امام زمان(عج)
• توسل به امام زمان(عج) و شفای نوجوان اهل سنت
• امام زمان(عج) و شهید آیت الله اشرفی در سومار
• سرباز امام زمان(عج) و آزاد کردن تپه شهدا
• امام زمان(عج) فرمود: نماز اول وقت یادت نرود
• تشرف محمد بن عیسی به محضر امام زمان(عج)
• توسل به امام زمان(عج) و نجات از مرگ حتمی
• تشرف شیخ عبد النبی اراکی محضر امام زمان(عج)
• شیخ زین العابدین و سید بحرالعلوم و امام زمان(عج)
• تشرف حیدر علی مدرس به محضر امام زمان(عج)
• تشرف شیخ محمد کوفی به محضر امام زمان(عج)
• مدعیان دروغین مهدویت در مصر و عربستان
• جمهوری اسلامی ، زمینه ساز ظهور و قیام
• موضوع رهبری در تاریخ غیبت کبری
• حکومت اسلامی در عصر غیبت
• ضرورت حکومت و ولایت فقیه در دوران غیبت
• دولت زمینه ساز برای ظهور و قیام امام زمان(عج)
• اداره جامعه در دوران غیبت امام زمان(عج)
• دلایل لزوم حکومت در عصر غیبت