عناوین اسلامی

   
   

ترک نماز جماعت در کلام امام باقر(ع)

ترک نماز جماعت در کلام امام باقر(ع)

من ترك الجماعة رغبة عنها و عن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له. 

امام باقر(ع) فرمودند : كسي كه از روي بي ميلي ،بدون عذر و علت نمازجماعت را كه اجتماع مسلمانان است ترك كند ، نمازي براي او نيست.

 

امالي شيخ صدوق،صفحه 290

ترک نماز جماعت در کلام امام باقر(ع)

نماز,ترک نماز,نماز جماعت,ترک نماز جماعت,جماعت در کلام امام باقر,نماز جماعت در کلام امام باقر,ترک نماز جماعت در کلام امام باقر سلام الله علیه

امام باقر(ع)

• خلاصه زندگینامه امام محمد باقر(ع)
• مناظره امام باقر(ع) با اسقف مسیحیان در شام
• امام باقر(ع) و برنامه ای برای نهضت بزرگ علمی
• جریان شهادت امام باقر(ع) در روایت ابن صباغ
• امام باقر(ع) و ابطال عقائد خوارج
• بشارت رسول خدا(ص) به ولادت امام باقر(ع)
• خلفای اموی در دوران امام باقر(ع)
• دیدگاه صحابه و تابعین درباره امام باقر(ع)
• جابر و رساندن سلام پیامبر(ص) به امام باقر(ع)
• جهاد با نفس در کلام امام باقر(ع)
• بهترین عبادت چیست؟ در کلام امام باقر(ع)
• اشک ریختن از خوف خدا در کلام امام باقر(ع)
• چگونه با نفس مبارزه کنیم؟ درکلام امام باقر(ع)
• ولادت امام محمد باقر(ع)
• چند نمونه از مطالب ، پیرامون امام باقر(ع)
• شناسنامه امام باقر(ع)
• امام محمد باقر(ع) و علم هیات و نجوم
• مختصری از زندگی امام باقر(ع)
• القاب و کنیه های امام باقر(ع)
• امام محمد باقر(ع) کیست؟
• فاطمه بنت الحسن(ع) ، مادر امام باقر(ع)
• از امام باقر(ع) بیشتر بدانیم
• حضرت ام فروه(س) ، همسر امام باقر(ع)
• سلطانعلی بن محمد الباقر(ع) ، مشهد اردهال
• شوخی کردن در کلام امام باقر(ع)
• ترک نماز جماعت در کلام امام باقر(ع)