عناوین اسلامی

   
   

اعتراف ابو حنیفه به فضل و دانش امام صادق(ع)

امام صادق(ع)

اعتراف ابو حنیفه به فضل و دانش امام صادق(ع)

ابو حنیفه نسبت به فضل و دانش امام صادق(علیه السلام) چه اعترافى دارد؟

ابوحنیفه مى گوید: «من فقیه تر از جعفر بن محمّد ندیدم. هنگامى که منصور او را خواست، کسى را نیز به دنبال من فرستاد و گفت: اى اباحنیفه! همانا مردم فریفته جعفر بن محمّد شده اند، پس مسائلى دشوار را آماده کن تا او را امتحان کنى. ابوحنیفه مى گوید: «من در مجلس منصور، پرسش های خود را مطرح کردم، و امام نیز جواب مى داد و مى فرمود: شما چنین مى گویید، و اهل مدینه چنین مى گویند، و ما چنین مى گوییم، و آیا براى ما روایت نکرده اند که داناترین مردم کسى است که به نظرات مختلف مردم داناتر باشد».

ابوحنیفه مى گوید: «من فقیه تر از جعفر بن محمّد ندیدم. هنگامى که منصور او را خواست، کسى را نیز به دنبال من فرستاد و گفت: اى اباحنیفه! همانا مردم فریفته جعفر بن محمّد شده اند، پس مسائلى دشوار را آماده کن تا او را امتحان کنى. ابوحنیفه مى گوید: من چهل مسئله را آماده کردم. منصور در «حیره» بود من بر او وارد شده و مشاهده نمودم که جعفر بن محمّد در طرف راست او نشسته است. او را که دیدم هیبتش مرا گرفت، به حدّى که هرگز از منصور چنین هیبتى در دل نداشتم. بر او سلام کردم. او با دست اشاره کرد که بنشینم و من نشستم. آنگاه منصور رو به امام صادق(علیه السلام) کرد و گفت: اى اباعبدالله! این ابوحنیفه است. حضرت فرمود: آرى... سپس رو به من کرده و گفت: اى اباحنیفه! سوال هایت را از اباعبدالله (جعفر صادق(علیه السلام)) بپرس. من شروع به سوال نمودم و او نیز جواب مى داد و مى فرمود: شما چنین مى گویید، و اهل مدینه چنین مى گویند، و ما چنین مى گوییم. چه بسا ما آن ها را متابعت مى کنیم و چه بسا مخالفت مى نماییم. ابوحنیفه مى گوید: من تا چهل مسئله را از آن حضرت سوال کردم (و ایشان به همین نحو پاسخ داد) و آیا براى ما روایت نکرده اند که داناترین مردم کسى است که به نظرات مختلف مردم داناتر باشد(1).(2)

 

پی نوشت:

(1). جامع مسانید ابى حنیفه، ج 1، ص 222 ; تذکرة الحفّاظ، ج 1، ص 157.

(2). گردآوري از کتاب: اهل بیت از دیدگاه اهل سنت، على اصغر رضوانى، مسجد مقدس جمکران، قم ، 1385 ه.ش، ص 92.

 

hawzah.net

پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت

.............................................

کلمات کلیدی : فضل امام صادق،دانش امام صادق،ابوحنیفه و امام صادق،امام صادق و ابوحنیفه،اعتراف ابوحنیفه،فضل و دانش امام صادق،دانش و فضل امام صادق،امام جعفر بن محمد الصادق(ع)

امام صادق(ع)

• گذری بر زندگانی امام جعفرصادق(ع)
• زندگینامه مختصر امام جعفر صادق(ع)
• امام جعفر صادق(ع) را بیشتر بشناسیم
• امام صادق(ع) کیست؟
• تاریخ ولادت و شهادت امام جعفر صادق(ع)
• حضرت ام فروه(س) ، مادر امام صادق(ع)
• حضرت حمیده(س) ، همسر امام صادق(ع)
• شناسنامه امام صادق(ع)
• نظر امام صادق(ع) در مورد رؤیت خدا
• مناظره امام صادق(ع) با ابو حنیفه
• تمجید ابوزهره از مقام علمى امام صادق(ع)
• اعتراف ابو حنیفه به فضل و دانش امام صادق(ع)
• احادیث امام صادق(ع) در کتب اهل سنت
• امام کاظم(ع) و پاسداری از نهضت امام صادق(ع)
• غم و اندوه در کلام امام صادق(ع)
• تفاوت اسلام و ایمان و یقین در کلام امام صادق(ع)
• به هم دست دادن در کلام امام صادق(ع)
• سلام کردن در کلام امام صادق(ع)
• مردانگی چیست؟ در کلام امام صادق(ع)
• مومن چگونه است؟ در کلام امام صادق(ع)
• ارتباط گرفتن در حضر و سفر ، در کلام امام صادق(ع)
• قبر و مزار اسماعیل ، فرزند امام صادق(ع)
• بخشش به نیازمندان در سیره امام صادق(ع)
• برادر امام صادق(ع) در مشهد اردهال
• معرفی مختصر امام صادق(ع)
• کتاب پيشوای صادق(ع) 
- مولف : امام خامنه ای
 مصباح الشريعه ، امام صادق(ع) - اندرويد