جعل حديث منزلت براى شيخين - ابوبکر و عمر‏
برخى از مغرضان اهل تسنّن، آن گاه كه از راه علمى نتوانسته‏اند اشكالى بر حديث منزلت وارد كنند، از روش‏هاى غير علمى بهره جسته‏اند.
جعل حديث منزلت براى شيخين - ابوبکر و عمر‏
عدّه‏اى ديگر در قبال حديث منزلت روش ديگرى را برگزيدند.
آنان حديث منزلت ديگرى را هم براى شيخين درست كردند! و از رسول خدا
صلى اللَّه عليه وآله‏ چنين نقل نمودند كه فرمود:
أبوبكر و عمر منّي بمنزلة هارون من موسى.
ابوبكر و عمر براى من به منزله هارون براى موسى است [!]
اين حديث را خطيب بغدادى به سند خود نقل كرده و پس از او مَنّاوى در كتاب‏
كنوز الحقائق من حديث خير الخلائق‏، اين حديث را از خطيب بغدادى نقل مى‏كند. «1» اما از نيك بختى اين است كه ابن جوزى اين حديث ساختگى را آورده است، البتّه نه در كتاب‏ الموضوعات‏؛ بلكه در كتاب‏ العلل المتناهيه فى الاحاديث الواهيه‏. وى پس از نقل آن مى‏گويد: اين حديث‏ صحيح نيست. «2» هم چنين ذهبى در ميزان الاعتدال‏ مى‏گويد: اين حديث منكر و ناشناخته است. «3» وى بار ديگر اين حديث را در همين كتاب آورده و مى‏گويد:
خبرى دروغ است.
«4» ابن حجر عسقلانى نيز در لسان الميزان‏، اين حديث را دروغ دانسته و بر ساختگى بودن آن تصريح مى‏كند. «5» بنا بر اين، هيچ راهى براى استناد به اين حديث ساختگى نيست.
حديثى كه خود اهل تسنن بر ضعف، يا دروغ بودن و مجعول بودنش تصريح مى‏كنند و علاوه بر آن اين حديث ساختگى، در هيچ كدام از كتاب‏هاى صحاح، مسانيد و سنن وجود ندارد.
______________________________
(1). تاريخ بغداد: 11/ 385، حديث 6258، كنوز الحقائق من حديث خير الخلائق- چاپ شده در حاشيه الجامع الصغير-: حرف الف.
(2). العلل المتناهيه: 1/ 199، حديث 312.

(3). ميزان الاعتدال: 5/ 473، حديث 6900.
(4). همان: 5/ 207، حديث 6015.
(5). لسان الميزان: 5/ 9، حديث 5828. در اين منبع فقط نام ابوبكر آمده است.

نگاهي به حديث منزلت - آيت الله سيد علي حسيني ميلاني

ردّ حديث منزلت توسط مغرضان اهل تسنن‏
سایت جامع سربازان اسلام

جعل حديث منزلت براى شيخين - ابوبکر و عمر‏

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
حديث منزلت از احاديثي هست که با تمرکز بر روي آن ميتوان همه مسلمانان را به اسلام حقيقي(تشيع) دعوت کرد

کلمات کليدي : جعل حديث منزلت،جعل حديث،جعل،حديث جعلي،جعل حديث منزلت براي شيخين،جعل حديث براي عمر و ابوبکر،جعل کردن حديث منزلت،جعل کردن حديث،جعل حديث منزلت براي عمر و ابوبکر،[ug pnde