نگاهي مختصر به حديث منزلت

از احاديث معروفى كه در منابع شيعى و اهل تسنّن نقل شده حديث منزلت است. در اين حديث
پيامبر مكرم اسلام‏ صلى اللَّه عليه وآله‏ به امير مؤمنان على‏ عليه السلام‏ فرمود:
أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى؟
آيا راضى نيستى كه براى من همانند هارون نسبت به موسى باشى؟
بنا بر نقل‏هاى ديگر، آن حضرت فرمود:
أنت منّي بمنزلة هارون من موسى.
تو براى من همانند هارون نسبت به موسى هستى.
در تعبير ديگرى حضرتش فرمود:
علي منّي بمنزلة هارون من موسى؛
على براى من همانند هارون است به موسى.
ويژگى ممتاز اين حديث از بسيارى احاديث ديگر اين است كه آن را بُخارى و مسلم در كنار ساير
محدّثان نقل نموده‏اند. به اصطلاح اهل تسنن اين حديث، حديثى است كه بُخارى و مسلم هر دو بر
نقل آن اتّفاق كرده‏اند.
از طرف ديگر، همين حديث از چند جهت بر امامت امير مؤمنان على‏ عليه السلام‏ دلالت دارد. از اين
رو از جهات گوناگونى به اين حديث استدلال مى‏شود.

نگاهي به حديث منزلت - آيت الله سيد علي حسيني ميلاني


نگاهي مختصر به حديث منزلت

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
حديث منزلت از احاديثي هست که با تمرکز بر روي آن ميتوان همه مسلمانان را به اسلام حقيقي(تشيع) دعوت کرد
مرگ بر اسلام آمريکايي
مرگ بر آل سعود ،مرگ بر وهابيت