بر حربگاه ، چون ره آن کاروان فتاد
شور و نشور واهمه را در گمان فتاد
هم بانگ نوحه ، غلغله در شش جهت ، فکند
هم گریه ، بر ملایک هفت آسمان فتاد
هرجا که بود آهوئی ، از دشت پا کشید
هرجا که بود طایری ، از آشیان فتاد
شد وحشتی ، که شور قیامت ز ياد ، رفت
چون چشم اهل بیت ، بر آن کشتگان فتاد
هرچند بر تن شهدا چشم ، کار کرد
بر زخمه ای کاری تیغ و سنان ، فتاد
ناگاه چشم دختر زهرا ، در آن میان
بر پیکر شریف امام زمان فتاد
بی اختیار نعره ی ((هذا حسین)) ازو
سر زد ، چنان که آتش ازو ، در جهان فتاد
پس با زبان پر گله ، آن بضعه ي بتول
رو در مدینه کرد ، که یا ایهاالرسول

اشعار ترکيب بند محتشم کاشان

12بند محتشم

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

کلمات کليدي : محتشم،محتشم کاشاني،اشعار محتشم،اشعار محتشم کاشاني،ترکيب بند محتشم کاشاني،ترکيب بند محتشم،مرحوم محتشم کاشاني،شعر،شعر باز اين چه شورش است،باز اين چه شورش است،نوحه و عزا،ماتم،اين کشته فتاده