این کشته ی فتاده به هامون ، حسین توست
وین صید دست و پا زده در خون ، حسین توست
این نخل تر ، کز آتش جان سوز تشنگی
دود از زمین رسانده به گردون ، حسین توست
این ماهی فتاده به دریای خون ، که هست
زخم از ستاره بر تنش افزون ، حسین توست
این غرقه ي محیط شهادت ، که روی دشت
از موج خون او شده گلگون ، حسین توست
این خشک لب فتاده ي دور از لب فرات
کز خون او ، زمین شده جیحون ، حسین توست
این شاه کم سپاه ، که با خیل اشک و آه
خرگاه ، زین جهان زده بیرون ، حسین توست
این قالب تپان ، که چنین مانده بر زمین
شاه شهید ناشده مدفون ، حسین توست
چون روی در بقیع ، به زهرا خطاب کرد
وحش زمین و مرغ هوا را ، کباب کرد

اشعار ترکيب بند محتشم کاشان

12بند محتشم

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

کلمات کليدي : محتشم،محتشم کاشاني،اشعار محتشم،اشعار محتشم کاشاني،ترکيب بند محتشم کاشاني،ترکيب بند محتشم،مرحوم محتشم کاشاني،شعر،شعر باز اين چه شورش است،باز اين چه شورش است،نوحه و عزا،ماتم،اين کشته فتاده