انفال،سوره انفال،ثواب انفال،فضیلت انفال،خواص انفال،ثواب سوره انفال،فضیلت سوره انفال،خواص سوره انفال،سوره والانفال،والانفال،انفال قرآن،انفال قرآن،فایده انفال،فواید انفال،فایده سوره انفال،فواید انفال،فواید سوره انفال،روایات سوره انفال،احادیث سوره انفال

ثواب و خواص و فضیلت سوره انفال چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره(انفال) چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی سوره های (انفال) و (توبه) را قرائت نماید ، من شفاعت کننده و گواهی دهنده برای او در روز قیامت خواهم بود ، مبنی بر اینکه او از نفاق به دور است.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد5، صفحه6)
..............
2) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی سوره های (انفال) و (توبه) را قرائت نماید ، به تعداد همه مردان و زنان منافق در دنیا، به او ده حسنه داده می شود و ده گناه از او پاک می شود و ده درجه بالا برده می شود ، و عرش و حاملان آن در ایام زندگی او در دنیا بر او درود می فرستند.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد5، صفحه6)
..............
3) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی سوره های (انفال) و (توبه) را قرائت نماید ، هرگز نفاق وارد قلب او نمی شود ، و در زمره شیعیان از امر حسابرسی فراغت یابد.
(تفسیر عیاشی،شیخ محمد بن مسعود بن عیاشی سمرقندى، جلد2، صفحه46)
..............
4) رسول الله(ص) فرمودند : هر کسی (سوره انفال) را بنویسد و آن را با خود همراه داشته باشد ، در برابر هر حاکم زورمندی قرار گیرد ، می تواند حق خود را بستاند و حاجتش برآورده می شود ، و هیچ کس بر او تعدی و تجاوز نمی کند ، و با هر کسی منازعه کند بر او غالب می شود، این نوشته مایه حفظ و امان او می شود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد2، صفحه639)

سایت جامع سربازان اسلام
ثواب و خواص و فضیلت سوره(انفال) چیست؟