بقره،سوره بقره،ثواب بقره،فضیلت بقره،خواص بقره،ثواب سوره بقره،فضیلت سوره بقره،خواص سوره بقره،سوره والبقره،والبقره،بقره قرآن،بقره قرآن،فایده بقره،فواید بقره،فایده سوره بقره،فواید بقره،فواید سوره بقره،روایات سوره بقره،احادیث سوره بقره

ثواب و خواص و فضیلت سوره بقره چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره(بقره) چیست؟

1)رسول الله(ص) فرمودند : هر کسی (سوره بقره) را بخواند صلوات و رحمت خدا بر اوست ، و خدا پاداش کسی را به او می دهد که یک سال در راه خدا جنگیده باشد و از اسلام دفاع کرده باشد.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد1، صفحه67)
..................
2) رسول الله(ص) فرمودند: هرکسی (چهار آیه) از اول (سوره بقره) ، و (آیة الکرسی) را با دو آیه بعد از آن (یعنی تا هم فیها خالدون) ، و (سه آیه)  آخر (سوره بقره) را تلاوت کند ، هیچ بدی و ناراحتی در جان و مال خود نبیند ، و شیطان به وی نزدیک نشود ، و قرآن را فراموش نکند.
(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 280)
..................
3) رسول الله(ص) به ابن کعب فرمودند : مسلمانان را به فراگیری (سوره بقره) فراخوان ، که در فراگیری (سوره بقره) برکت ، و در رها ساختن (سوره بقره) حسرت است ، و ساحران راهی برای نفوذ در (سوره بقره) را ندارند.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد1، صفحه67)

سایت جامع سربازان اسلام
ثواب و خواص و فضیلت سوره(بقره) چیست؟