بروج،سوره بروج،ثواب بروج،فضیلت بروج،خواص بروج،ثواب سوره بروج،فضیلت سوره بروج،خواص سوره بروج،سوره والبروج،والبروج،بروج قرآن،بروج قرآن،فایده بروج،فواید بروج،فایده سوره بروج،فواید بروج،فواید سوره بروج،روایات سوره بروج،احادیث سوره بروج

ثواب و خواص و فضیلت سوره بروج چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره(بروج) چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره بروج) را قرائت کند ، ده برابر روزهای جمعه و روزهای عرفه ای که او درک کرده است به او پاداش داده می شود.
(مجمع البیان ، شیخ طبرسی، جلد10، صفحه 310)
...............
2) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره بروج) را در نمازهای واجب خود بخواند ، در محشر و موقف هایی که در پیش خواهد داشت ، همراه با پیامبران و رسولان و صالحان خواهد بود ، زیرا (سوره بروج) سوره پیامبران(ع) است.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه122)
...............
3) رسول الله(ص) فرمودند: قرائت (سوره بروج) انسان را از ترساننده ها و سختی ها نجات می بخشد.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه621)
...............
4) امام صادق(ع) فرمودند: اگر بخواهند کودکی را از شیر جدا کنند و شیر را از او بگیرند (سوره بروج) را بر او بخوانند ، این دوره برای او آسان خواهد شد.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه621)
...............
5) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره بروج) را بر آب بخواند و به کسی که سم خورده است بنوشاند ، سم به او آسیبی نمی رساند.
(مکارم الاخلاق ، شیخ طبرسی، صفحه 365)
...............
6) امام صادق(ع) فرمودند:هر کسی هنگام خواب (سوره بروج) را بخواند ، تا صبح در امان خدا خواهد بود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه621)

سایت جامع سربازان اسلام
ثواب و خواص و فضیلت سوره(بروج) چیست؟