کافرون،سوره کافرون،ثواب کافرون،فضیلت کافرون،خواص کافرون،ثواب سوره کافرون،فضیلت سوره کافرون،خواص سوره کافرون،سوره والکافرون،والکافرون،کافرون قرآن،کافرون قرآن،فایده کافرون،فواید کافرون،فایده سوره کافرون،فواید کافرون،فواید سوره کافرون،روایات سوره کافرون،احادیث سوره کافرون

ثواب و خواص و فضیلت سوره کافرون چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره (کافرون) چیست؟

1) امام صادق(ع) فرمودند: ثواب تلاوت (سوره کافرون) برابر با تلاوت یک چهارم قرآن است.
(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 127)
................
2) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره كافرون) و (سوره اخلاص) را در نمازهای واجب خود بخواند خداوند او و پدر و مادر و فرزندانش را می آمرزد ، و اگر از اشقیا باشد نامش در فهرست سعادتمندان قرار می گیرد ، و خداوند او را خوشبخت زنده می دارد و شهید می میراند و شهید محشور می كند.
(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 127)
................
3) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی در هنگام خواب (سوره كافرون) و (سوره اخلاص) را بخواند ، خداوند برای او امان نامه از شرک می نویسد.
(اصول کافی،شیخ کلینی، جلد2، صفحه626)
................
4) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره كافرون) را در (شب جمعه) صد مرتبه قرائت نماید ، رسول الله(ص) را در خواب خواهد دید.
(مستدرک الوسائل،محدث نوری، جلد6، صفحه371)
................
5) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره كافرون) را تلاوت نماید ، شیاطین از او دور شده ، و از سختی های بزرگ روز قیامت در عافیت می باشد.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد10، صفحه552)
................
6) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی هنگام طلوع خورشید ، ده مرتبه (سوره كافرون) را بخواند وآنگاه دعا کند ، دعایش مستجاب می شود.
(المصباح كفعمی، صفحه461)

سایت جامع سربازان اسلام
ثواب و خواص و فضیلت سوره (کافرون) چیست؟