نساء،سوره نساء،ثواب نساء،فضیلت نساء،خواص نساء،ثواب سوره نساء،فضیلت سوره نساء،خواص سوره نساء،سوره والنساء،والنساء،نساء قرآن،نساء قرآن،فایده نساء،فواید نساء،فایده سوره نساء،فواید نساء،فواید سوره نساء،روایات سوره نساء،احادیث سوره نساء

ثواب و خواص و فضیلت سوره نساء چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره(نساء) چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره نساء) را قرائت کند ، مانند آن است که بر همه مومنانی که میراثی بر جای گذاشته اند، صدقه داده است.
(مجمع البیان، شیخ طبرسی، جلد3، صفحه51)
.................
2) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره نساء) را قرائت کند ، اجری همانند آزاد کردن بنده به او خواهند داد.
(مجمع البیان، شیخ طبرسی، جلد3، صفحه51)
.................
3) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره نساء) را قرائت کند ، از شرک به دور بوده ، و در مشیّت الهی ، از کسانی خواهد بود که خداوند از آنها در گذشته است.
(مجمع البیان، شیخ طبرسی، جلد3، صفحه51)
.................
4) امیرالمومنین علی(ع) فرمودند: اگر فردی (سوره نساء) را در روزهای جمعه تلاوت نماید ، از فشار قبر در امان خواهد بود.
(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 105)


سایت جامع سربازان اسلام
ثواب و خواص و فضیلت سوره(نساء) چیست؟