صافات،سوره صافات،ثواب صافات،فضیلت صافات،خواص صافات،ثواب سوره صافات،فضیلت سوره صافات،خواص سوره صافات،سوره والصافات،والصافات،صافات قرآن،صافات قرآن،فایده صافات،فواید صافات،فایده سوره صافات،فواید صافات،فواید سوره صافات،روایات سوره صافات،احادیث سوره صافات

ثواب و خواص و فضیلت سوره صافات چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره(صافات) چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره صافات) را بخواند ، خداوند به تعداد همه جنیان و شیطان ها به او ده حسنه عنایت می كند ، و شیطان ها را از او دور می كند ، و از شرك مبرّی شده ، و دو فرشته حافظ او در روز قیامت به سود او شهادت می دهند كه به پیامبران الهی ایمان دارد.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد8، صفحه293)
.................
2) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره صافات) را در هر روز جمعه قرائت نماید ، همواره در حفظ و امان الهی بوده و آفت ها و بلاها در زندگی دنیایی از او دفع می شود.
(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 112)
.................
3) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره صافات) را در هر روز جمعه قرائت نماید ، روزی فراوانی از جانب خداوند به او داده می شود.
(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 112)
.................
4) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره صافات) را در هر روز جمعه قرائت نماید ، از سوی شیطان و حاكمان ستمگر، آسیبی به مال و فرزندان و بدن او نمی رسد ، و اگر در همان روز یا شب جمعه بمیرد خداوند او را شهید به شمار آورده ، و در روز قیامت در شمار شهدا خواهد بود و در بهشت هم درجه با شهیدان است.
(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 112)
.................
5)طبق روایات ، (سوره صافات) ، برای دستیابی به شرف و جاه ، در دنیا و آ خرت خوانده می شود.
(مکارم الاخلاق،شیخ طبرسی، صفحه 364)

سایت جامع سربازان اسلام
ثواب و خواص و فضیلت سوره(صافات) چیست؟