شمس،سوره شمس،ثواب شمس،فضیلت شمس،خواص شمس،ثواب سوره شمس،فضیلت سوره شمس،خواص سوره شمس،سوره والشمس،والشمس،شمس قرآن،شمس قرآن،فایده شمس،فواید شمس،فایده سوره شمس،فواید شمس،فواید سوره شمس،روایات سوره شمس،احادیث سوره شمس

ثواب و خواص و فضیلت سوره شمس چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره(شمس) چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره شمس) را قرائت نماید ، مانند آن است كه به اندازه آنچه خورشید و ماه بر آن تابیده است صدقه داده است.
(مجمع البیان، شیخ طبرسی، جلد10، صفحه367)
................
2) امام جعفر صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره شمس) را قرائت كند ، در روز قیامت تمامی اعضای بدن او و اشیای كنار او به سود او گواهی می دهند ، و خداوند می فرماید: شهادت شما در مورد بنده ام را می پذیرم و به او پاداش می دهم ، او را تا بهشت همراهی كنید تا هر آنچه كه دوست دارد برگزیند ، نعمت های بهشتی بر او گوارا باشد.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه123)
................
3) رسول الله(ص) به اصحاب و یارانشان سفارش می كردند که در نمازهای مختلف (سوره شمس) را قرائت نمایند.
(بحارالانوار، علامه مجلسی، جلد89، صفحه326)
................
4) رسول الله(ص) فرمودند: هر كس كه كم توفیق است ، در قرائت (سوره شمس) مداومت ورزد ، زیرا خداوند او را به هر سو كه رو كند موفق می دارد ، و این كار موجب تقویت حافظه و مقبولیت و بلندی جایگاه او نزد مردم می شود ، و منفعت های زیاد دیگری در آن نهفته است.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه669)
................
5) امام صادق(ع) فرمودند: برای كسی كه كم روزی و كم توفیق است و زیاد در كارش خسارت و زیان می بیند و در كارش حسرت و افسوس زیاد دارد پسندیده است كه بر قرائت (سوره شمس) مداومت ورزد ، زیرا موجب افزایش روزی و توفیق او می شود ، و هر كس (سوره شمس) را بنویسد و با آب شسته آن را بنوشد اگر دچار اضطراب است آرامش می یابد.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه669)

سایت جامع سربازان اسلام
ثواب و خواص و فضیلت سوره(شمس) چیست؟