تین،سوره تین،ثواب تین،فضیلت تین،خواص تین،ثواب سوره تین،فضیلت سوره تین،خواص سوره تین،سوره والتین،والتین،تین قرآن،تین قرآن،فایده تین،فواید تین،فایده سوره تین،فواید تین،فواید سوره تین،روایات سوره تین،احادیث سوره تین

ثواب و خواص و فضیلت سوره تین چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره(تین) چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره تین) را قرائت نماید ، خداوند در دنیا دو خصلت به او عطا می كند ، یكی عافیت و دیگری یقین ، و پس از مرگ به تعداد كسانی كه (سوره تین) را قرائت كرده اند ، ثواب روزه یك روز را به وی خواهد داد.
(مجمع البیان ، شیخ طبرسی، جلد10، صفحه 392)
.................
2) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره تین) را قرائت نماید ، خداوند اجر بی شماری به عطا می كند ، و مانند این است كه رسول خدا(ص) را زیارت كرده است ، و اگرغمگین باشد خداوند برای او گشایش ایجاد می كند.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه691)
.................
3) امام صادق(ع) فرمودند: هرگاه (سوره تین) نوشته شود ، یا بر غذایی خوانده شود ، خداوند آنچه زیان می رساند را از او بر می گرداند و به قدرت الهی مایه شفاست.
(اقبال الاعمال، سید بن طاووس، جلد3، صفحه311)
.................
4) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره تین) را در نمازهای واجب یا مستحب خود بخواند ، به اندازه ای از نعمت ها و بهره های بهشتی به او داده خواهد شد تا راضی شود.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه123)

سایت جامع سربازان اسلام
ثواب و خواص و فضیلت سوره(تین) چیست؟