آيا تعداد ستارگان قابل شمارش است ؟

تعداد ستارگانى كه تا به حال به چشم مسلح با تلسكوپ رؤ يت شده اند بسيار رقم بالايى را به

خود اختصاص داده اند

ستارگان موجود در همه كهكشانها ده هزار ميليارد ميليارد تخمين زده شد.

10/000/000/000/000/000/000/000

اگر همه انسانهاى روى كره زمين اعم از بيسواد و با سواد در هر ثانيه ده ستاره را شمارش كنند و

تمام عمر خود را صرف شمردن ستارگان و سيارات نمايند، سى هزار سال طول مى كشد

آفريدگار اين جهان زيباى ستارگان كه با يك نظم دقيق همه كهكشانها را در كنار هم چيده است

به طورى كه علاوه بر داشتن زيبائى خاص ، از چرخش مخصوص به خود برخوردارند

و اين راز بزرگ آفرينش ، متفكران را به سوى توحيد سوق مى دهد

آيا تعداد ستارگان قابل شمارش است ؟

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
مرگ بر اسلام آمريکايي
مرگ بر آل سعود ،مرگ بر وهابيت

کلمات کليدي : ستارگان،توحيد، آيا تعداد ستارگان قابل شمارش است ؟،ستاره شناسي،نجوم،نجوم شناسي،منجم،شمارش ستارگان،شمارش ستاره،شمارش ستاره ها،تعداد ستارگان،تعداد ستاره ها چقدر است؟،عقايد اسلامي