اثرات نماز جعفر طیار در زندگی – پناهیان

231

در مورد نماز جعفر طیار(ع) فرموده اند که اکسیر اعظم است و کبریت احمر است

فیلم و کلیپ های سربازان اسلام

ارسال دیدگاه