امام خمینی(ره) – ما نه از اقدام نظامی می ترسیم نه از محاصره اقتصادی

1207

امام خمینی(ره) – ما نه از اقدام نظامی می ترسیم نه از محاصره اقتصادی

فیلم و کلیپ های سربازان اسلام

سایت جامع سربازان اسلام

کلمات کلیدی: اقتصاد و امام اقدام نظامي امام خميني امام خمینی امام خمینی و اقدام نظامی امام خمینی و محاصره امام خمینی و محاصره اقتصادی امام قهرمان امام نترس امام و اقتصاد ترس امام محاصره محاصره اقتصادي محاصره امام نترس نترسيدن از دشمن نظام امام خميني

فیلم و کلیپ های سربازان اسلام

ارسال دیدگاه