امام خمینی(ره) – نسبت به ارباب رجوع ، مثل گذشته نباشید

1414

امام خمینی(ره) – نسبت به ارباب رجوع ، مثل گذشته نباشید

فیلم و کلیپ های سربازان اسلام

سایت جامع سربازان اسلام

کلمات کلیدی: احترام به ارباب رجوع احترام به مردم احترام گذاشتن برای ارباب رجوع ارباب ارباب رجوع الارباب الامام الخميني الامام خميني امام خمینی انتظارات انتظارات مردم فيلم ارباب رجوع گذشته گذشنه مثل گذشته مثل گذشته نباشي مثل نباشيد نسبت به ارباب رجوع

فیلم و کلیپ های سربازان اسلام

ارسال دیدگاه